Briancourt, Jacques

Jacques
Briancourt
počátek druhé poloviny 18. stol.
Lyon (Francie)
po 1780
herec, ředitel divadelní společnosti

Herecká společnost tohoto francouzského divadelního podnikatele byla v pražském Divadle v Kotcích poprvé zaznamenána 1769–71, ale ve středoevropském prostoru se B. pravděpodobně pohyboval déle. Nejpozději 1779 se do Francie vrátil, obdržel privilegium hrát od července 1779 do Velikonoc 1784 v Pikardii a Normandii (vystoupení ve městech ­Amiens, Saint-Quentin a Le Havre), ale před 22. 9. 1780 v Saint-Quentin zkrachoval. V Praze byli členy jeho společnosti herci P. J. Bien­fait, A. Bouvié, Bourgoin, P. de Clan, J. Deschampes, Chapisseau s manželkou, P. Mauland, P. de Marsan a J. B. Prinn. B. sem přivezl ­moderní repertoár klasicistické francouzské činohry a komické opery, mj. Molièrova Tartuffa (6. 12. 1769), na jehož uvedení reagoval pražský arcibiskup neúspěšným protestem. Herci, zejména Mauland a Madame Chapisseau, byli vysoce hodnoceni pražskou kritikou. Obratu orientace pražského obecenstva směrem ke klasicismu, o nějž se tato společnost přičinila, vyšel v dalších sezonách vstříc principál J. J. Brunian změnami v reper­toáru své společnosti.

Prameny a literatura

NA, fond ČG-Publ 1764–83, sign. B 11/1, kart. 286; sign. B 11/2, kart. 287; Dírná u Tábora, RA Vratislavové z Mitrovic (v majetku Maxmiliána Wratislava), odd. Vincenc Ignác Vratislav z Mitrovic, sign. III E 1, kart. 51: kvitance za nájem lóží 1769–71. •• Taschenbuch von der Prager Schaubühne 1778, s. 113n.; TeuberI 1883, s. 299n.; E. Šebesta: Příspěvky k dějinám pražského divadelnictví z konce 18. a počátku 19. stol., Československé divadlo 1, 1923, s. 181; M. Fuchs: Lexique des troupes de comédiens au XVIIIe siècle, Paris 1944, s. 28; A. Scherl: Les premières ­acteurs français en Bohême, Revue d’histoire du ­théâtre (Paris) 19, 1967, s. 136–143.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 76–77

Autor: Scherl, Adolf