Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého

Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého
divadlo

Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého 1943 – 94 vznikl v čsl. vojenské jednotce na východní frontě 2. světové války pod vedením dirigenta a skladatele Víta Nejedlého. Po osvobození byl AUS VN reprezentativním tělesem se symfonickým orchestrem, pěveckým sborem a taneční skupinou souborového typu (angažovaní tanečníci zde plnili povinnost vojenské prezenční služby). Taneční skupina, která se zformovala zejm. v letech 1949–50 (umělecký vedoucí R. Drejsl), uváděla scénicky ztvárněné lidové tance (ve vojenské uniformě a obohacené o prvky akrobacie, gymnastiky a prvky vojenského výcviku). Významnou součástí programů byla čísla vzniklá ze spolupráce choreografa a skladatele. V 60. letech byla pořádána masová představení ve velkých halách a pod širým nebem, AUS VN i nadále zajížděl s programem do vojenských posádek. V počátcích prošla AUS VN řada choreografů např. F. Halmazňa, V. Jílek, J. Blažek, R. Braun, J. Kalina, Z. Suhrada, J. Hošková, J. Brůha a hostovali zde J. Kubánka ze SL’UK a J. Mlíkovská z ČSSPT (Partyzánka O. Flosmana, 1956). Luboš Ogoun byl vedoucím taneční skupiny 1951–55 (Skočná z Prodané nevěsty, 1953; Setkání na řece Yang-tse, 1953). V rámci reorganizace vojenských institucí 1955 se sloučil AUS VN s ÚSMV, který byl již dříve se souborem repertoárově a personálně úzce propojen. Vedoucím taneční složky AUS VN byl 1955–60 Jan Čumpelík, který zde 1961–87 působil jako choreograf. Nastudoval na 40 choreografií (Vojenské hry M. Juchelky, 1953; Za opasky a Tanec s puškou O. Flosmana, společně s J. Hoškovou, 1954), tanečních scén na vlastní libreta a obohatil repertoár o díla komicky zaměřená. Jiřina Mlíkovská vedla taneční skupinu 1960–85 a byla její hlavní choreografkou. Vedle celosouborových pořadů (Jsem jeden z vás, 1963; Směr Praha, 1970; Kupředu levá, 1971) vznikla řada samostatných tanečních programů s kratšími angažovanými balety, převážně v choreografiích J. Mlíkovské (Hypnotizér, taneční metafora o jedincích – hypnotizérech, kteří manipulují svět, hudba Z. Křížek, 1963, nově nastudován 1967 a 1984; Opičák, balet o 8 obrazech, libreto o chlapci, kterému se jeví pomník vězňů příliš patetický, je za trest proměněn v Opičáka, prožije a pochopí zápas o život, hudba Z. Křížek, výprava J. Kovařík, 1965; Hry s maskami, jednoaktový balet odehrávající se v prostředí baletního sálu na téma lásky a války, hudební koláž, 1966; Labyrint, hudba L. Fišer, 1969, ch. F. Pokorný; Hirošima, 1970; Che Guevara, 1974; Zlomky života a snu, věnované památce Marušky Kudeříkové, hudba V. Klusák, 1975, ch. J. Mlíkovská), dále komorně či lyricky laděné choreografie (např. Sen o Houslích, hudba O. Flosman, 1963, ch. J. Čumpelík; Letní sonáta, hudba O. Flosman, 1965, ch. J. Čumpelík; Zrání, hudba A. Fried, 1965, ch. J. Čumpelík) a tanečně byla ztvárněna i klasická hudba (Lašské tance, 1970; Taras Bulba, 1972; Noc na Lysé hoře M. P. Musorgského s tématem lidské vášně a touhy, 1979; Člověk a dílo/1. věta z VI. symfonie–Patetické P. I. Čajkovského, 1980; vše ch. J. Mlíkovská). Do programu byly zařazovány i grotesky a díla s humorně laděným obsahem (Konec maškar, volné spojení 10 scén, ve kterých ožívají uprostřed karnevalového reje malířské skicy, libreto J. Mlíkovská a G. Oplustil, hudební koláž, 1961; Šťastná sedma, 1968; verze Nedbalek – Šerlok Holmes v nedbalkách, 1970; – vše ch. J. Mlíkovská a J. Čumpelík, Vojáci císařovny, koláž z hudby F. Suppého, 1972, ch. J. Čumpelík; Letní den, pokus o taneční muzikál z prostředí svazarmovského tábora, hudba Z. Křížek, 1980, ch. J. Čumpelík; výchovný pořad Jak se dívat na tanec, 1980; Honička v lunaparku, humorně laděná metafora o životě, hudební koláž, 1986 aj.). Po odchodu J. Mlíkovské vedla taneční složku Jitka Kornová 1985–94, která spolupracovala s mladými choreografy, např. I. Kubicovou, Z. Cílovou, O. Šothem, V. Kloubkem, L. Vaculíkem. Uskutečnila se letní představení pro domácí i zahraniční turisty (Mozart v Praze: 4 baletní scény o pražském pobytu W. A. Mozarta u manželů Duškových v Praze, libreto J. Mlíkovská, koláž z děl W. A. Mozarta, ch. I. Kubicová, 1991; Slunovrat v ch. O. Pyskaté a Folklorní program, 1991). Soubor od 1990 nesl název Bohemia balet a vyjížděl i do zahraničí. Ministerstvo obrany ČR zrušilo AUS VN 1994. Taneční složka AUS VN měla obvykle ve své historii 20–32 členů a prošla jí řada osobností české taneční scény, někteří v rámci plnění vojenské prezenční služby, další v civilním angažmá: K. Bednář, J. Bednářová, B. Blažková-Čumpelíková, O. Brůhová, T. Césarová, R. Cvrček, Z. Doležal, P. Ďumbala, Z. Hanzlovský, T. Hanták, M. Hojdys, L. Illeová, A. Janíček, M. Ječmínek, J. Kavková, J. Klár, V. Kloubek, Z. Koliášová-Látalová, M. Korn, T. Koutníková-Kornová, J. Kyselák, V. Kuropata, L. Leszkowová, J. Linhart, M. Marmazinská-Bohatá, A. Marmazinský, Z. Mašitová, K. Pavlištík, H. Pavlová, P. Pyskatý, B. Reisner, F. Struska, M. Šebor, V. Šilhanová, M. Šťastný, V. Untermüllerová, P. Vondruška aj

 

Literatura

Holeňová, J.: AUS VN 30 let, Taneční listy 1973, č. 9 • Holeňová, J.: Bude vojna, bude; Taneční listy 1994, č. 9, str. 11


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 5