Ambrová, Alena

Alena
Ambrová
21. 12. 1955
Brno
tanečnice, herečka

bsolvovala TKB 1976, rok herectví na JAMU 1977. Angažmá v Divadle Husa na provázku 1978–91, od 1992 Centrum experimentálního divadla v Brně. Prosadila se tit. rolí Dámy s kaméliemi (1979) A. Dumase ml./ P. Scherhaufera a hrála v celém repertoáru souboru. Baletní školení uplatnila nejprve formou pohybové spolupráce, poté v autorských pořadech Pas de deux (1980), Koncertino (1982), v pantomimickém experimentu B. Hybnera Bluff (1982) aj. Herečka autorského typu a vyhraněných poloh s hudebně stylizovanou dikcí a dívčí komikou. Spolupracovala jako choreografka a pohybová poradkyně na řadě inscenací, ve Studiu Dům Brno, např. Arelkino vévodou bretaňským aneb Král Leyr, 1996; Stárnutí v pohybu, 1998; Tance krále Leara, 1998; Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista (Divadlo Husa na provázku 2000).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 3–4