Ambros, Vladimír

Vladimír
Ambros
18. 9. 1890
Prostějov
12. 5. 1956
Prostějov
skladatel, dirigent

Studoval v Brně u L. Janáčka a u I. Knorra ve Frankfurtu n. Mohanem. Působil jako divadelní korepetitor a dirigent. Jeho tvorba byla ovlivněna impresionismem a hanáckým folklorem. Napsal 3 symfonie, symfonické básně a komorní skladby. Pro divadlo složil opery Ukradené štěstí, El Christo de la Luz a balet ►Pavouk křižák (1970).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 3