Svobodova společnost

Svobodova společnost
1868 - 1895
Další názvy: Česko-moravská společnost Václava Svobody
divadelní společnost

Svobodova společnost (SS) byla ustavena 1868 jako podnik činoherní, od 1881 pěstovala i operetu. Ředitel disponoval dvěma koncesemi: jedna ho opravňovala hrát v Čechách, druhá v moravských městech. SS působila převážně na Moravě, údajně hrála i na Slovensku. Do poloviny 70. let se její repertoár opíral o romantickou dramatiku, známou ze stálých divadel, zejm. o díla českých autorů (Tyl: Jan Hus; Kolár: Žižkova smrt; Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, Hamlet; Schiller: Vilém Tell, Úklady a láska, Loupežníci aj.). V silně německém prostředí Brna, kde SS hrála 1868 a 1871, aktualizovala otázku utvoření českého profesionálního divadla. V souboru v té době působili vedle ředitele a jeho manželky A. a J. Biedermannovi, B. a F. Ludvíkovi, A. Macháčková, E. Slánská, K. Halla, K. Lang, J. Souček, E. Šuma aj. Od poloviny 70. let se hodnotná dramatika z repertoáru vytratila a zůstaly pouze druhořadé hry k pobavení publika z nižších společenských vrstev. V tomto období Svoboda často angažoval artistické správce (F. Vratislav 1874–75, J. Rössler 1877–78, V. Choděra 1879). Na přelomu 1879/80 přešla část souboru do nově vzniklé společnosti Choděrovy. Ke Svobodovým hercům patřili i F. Paclt a P. Řada (1877), T. Kratochvíl (1878–79), J. a M. Peškovi (1884).

Od 1881 se součástí repertoáru stala žádaná opereta, avšak v nedostatečném hudebním a pěveckém provedení. Obchodnická odvaha ředitele nicméně zajistila společnosti i některá prvenství: byla prvním hostujícím českým profesionálním souborem nejen v Brně (1868), ale i ve Slezsku (Kateřinky u Opavy, 1884) a v dalších moravských obcích. 1886 přišel ke SS herec F. Lacina. Po sňatku s ředitelovou dcerou Františkou (1888) získal vliv na vedení podniku, který zesílil od 1. 9. 1891, kdy se stal artistickým správcem tehdy 13členné společnosti. Do repertoáru se začala vracet světová klasika a soudobá česká tvorba, zejm. realistická. Zlepšovala se i úroveň operetních představení, pro něž Lacina sestavil vlastní orchestr. V souboru se uplatňovaly také další ředitelovy dcery Karolína, Anna a Marie, dále M. Tomková, A. V. Juppa ad. V srpnu 1894 Svoboda odešel na odpočinek a Lacina se stal ředitelem. Po tchánově smrti 1895 zdědil obě koncese a založil vlastní společnost.

Literatura

Nesign: Jubileum třicetileté divadelní činnosti…, Divadlo 10, 1911/12, s. 123; V. Š. Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 118; J. Knap: Zöllnerové, 1958 + Umělcové na pouti, 1961; A. Buchner: Cedule kočovných divadelních společností v Čechách a na Moravě, 1968; P. Marek: České kočovné divadelní společnosti na Vyškovsku v 60. a 70. letech 19. století, in: Zpravodaj muzea Vyškovska, 1989, s. 20 + Prostějovská divadelní kultura v 19. století, Prostějov 1991.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 482—483

Autor: Štefanides, Jiří