Stránského společnost

Stránského společnost
1859 -1866
Další názvy: Herecká společnost Josefa Jana Stránského
divadelní společnost

Činoherní, původně německá společnost ředitele J. J. Stránského-Šemerera se počeštila a poté občas hrávala německy. Působila převážně ve východních a středních Čechách. Česká představení vedli J. E. Kramuele (1859–62) a F. Pokorný (1863–66), kteří se později sami uplatnili jako divadelní ředitelé, a krátce J. Vilhelm (1862). Repertoár zahrnoval především romantické české drama a hry německých a rakouských dramatiků. 1860 sehrála společnost v Holicích Tylova Strakonického dudáka, Paličovu dceru, Chudého kejklíře a Spanilou Savojanku, Macháčkovy Ženichy, Loupežníky F. Schillera, Deboru S. H. Mosenthala aj., 1861 v Chrudimi Pramáti F. Grillparzera a Marii Záleskou aneb Zrcadlo ctnosti J. Procházky – patrně šlo o přepracování nedokončené tragédie J. J. Langera Márinka Záleská z r. 1831, která 1861 vyšla tiskem. 1863 hrála SS opětovně hry Tylovy, repertoár se rozšířil o Klicperu (Jan za chrta dán), Dráteníky J. B. Rebeca ad. Uvedeny byly rovněž dvě Kramuelovy úpravy cizích her (Klam a zkouška lásky; Muž dle zákona). Hereckými oporami souboru byli Kramuele, Pokorný a Vilhelm, dále zde působili H. Vendler (1860–61), F. Říha (1860–63), A. Merhaut (1861), Jan Jelínek (1862–63), J. Poklop, K. Ryšavá a Josef a M. Jelínkovi (1863), J. Biedermann, J. F. Kozlanský ad. Společnost se významně podílela na rozmachu českého kočovného divadla v jeho počátcích. Její činnost vykazovala těsné sepětí tvořícího se českého profesionálního divadla s vývojově zralejším divadlem německým. Po smrti ředitele Stránského 1866 zanikla. Uvolněnou koncesi získal člen družiny F. Pokorný.

Literatura

Š. Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 76; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961; A. Buchner: Cedule kočovných divadelních společností v Čechách a na Moravě, 1968.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 465

Autor: Štefanides, Jiří