Socialistická scéna

Socialistická scéna
Praha 1920 - 1924
Další názvy: Socialistická scéna 1920–22; Všelidová scéna 1922–24

Spolek Socialistická scéna (SS) byl založen v prosinci 1920 po vzoru německé organizace Die neue freie Volksbühne. Záměr působit uměním na lidové vrstvy a usnadnit jim k němu přístup realizoval především organizační a osvětovou činností. Za snížené jednotné vstupné zajištoval členům návštěvy pražských divadel. Vyvíjel však i vlastní tvůrčí aktivitu, na níž se podíleli dramatik A. Dvořák a architekt J. Kroha, oba členové spolkového výboru.

SS samostatně připravila dvě inscenace typu tzv. davového divadla, vyrůstajícího z revolučních nálad a socialistických idejí poválečných let. Jako první byla v režii, výpravě a kostýmech J. Krohy a s hudbou J. Weinbergera uvedena přepracovaná verze Dvořákova dramatu Husité (1922). Monumentální plenérové představení, hrané v zámeckém parku v Josefodole u Mladé Boleslavi, akcentovalo masové scény, na nichž se vedle desítek jezdců a husitských vozů podílel několikasetčlenný komparz. Kromě velkého počtu sokolů se ho účastnili dělníci a rolníci z Mladoboleslavska. Pro druhou inscenaci byla zvolena Dvořákova Nová Oresteia (1923), novodobá variace Aischylovy Oresteie. Na rozdíl od amatérského obsazení Husitů byli pro hlavní role přizváni profesionální herci: B. Karen (Orestes), A. Iblová (Elektra) a M. Hellerová (Klytaimnestra). Rozlehlý prostor Průmyslového paláce na pražském Výstavišti pojednal Kroha kubistickou sestavou schodišť a stupňovitých plošin, s jejímž tvaroslovím slohově korespondovaly kostýmy, formované barevnými geometrickými plochami a liniemi. Ideová abstraktnost, vznosný patos umocněný velebnou hudbou K. B. Jiráka i jistá statičnost jevištní kompozice byly blízké symbolistní poetice, avšak neoslovily lidové publikum, k němuž se SS chtěla obracet především. Velkolepý projekt, vykazující souvislosti s masovými inscenacemi M. Reinhardta, po několika reprízách finančně zkrachoval. Následovalo soudní řízení a krátce poté, na jaře 1924, spolek zanikl. 

Literatura

A. Dvořák: Ke druhé premiéře Nové Oresteje, Čin 1, 1929, č. 9, s. 193; A. Závodský: K historii Socialistické scény, in: Sborník prací FF UJEP, 1968, s. 115 + Jiří Kroha a divadlo, in sb. Otázky divadla a filmu II, Brno 1971, s. 157.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 445—446

Autor: Šormová, Eva