Sečesteal

Sečesteal
1925
Další názvy: Spojené ensembly Českého studia a E. A. Longena
divadelní společnost

Profesionální divadelní podnik Sečesteal (S) vznikl v létě 1925 v Kolíně sloučením souboru Českého studia vedeného V. Gamzou a torza ansámblu E. A. Longena. Ke spojení souborů vedly značné ekonomické nesnáze Českého studia, působícího na moravském venkově, a existenční vakuum skupiny Longenovy, která se po změně vedení v divadélku Rokoko ocitla bez angažmá. Nově ustavený podnik neobvyklého jména (zkratka oficiálního názvu Spojené ensembly Českého studia a E. A. Longena) působil na základě provozovatelského oprávnění Zöllnerovy společnosti, která v tu dobu již jen sporadicky vyvíjela činnost. Členy S byli vedle manželů Longenových a V. Gamzy herci E. Hráská, I. Kubásková, J. Bezdíček, V. Očásek, J. Šára, B. Záhorský, jako literární poradce působil J. Klepetář.

Po stránce programové měly oba kolektivy k sobě daleko, a to bylo od počátku vážnou překážkou jejich vnitřnímu splynutí. S zahájil 14. 6. 1925 v Kolíně Bouhélierovým sociálním dramatem Otroci. Poté uvedl několik představení (Kisch: Matka vražednice + Longen: Dezertér z Volšan; Fauchois: Mluvící opice; Bahr: Děti; Hais-Týnecký: Batalion; Molnár: Láska od kolotoče [Liliom]; Viková-Kunětická: Přítěž aj.). Záhy se však ukázalo, že nový podnik je mrtvě narozeným dítětem. Hospodářská restaurace se nedostavila a rozpory v otázce programového řízení vedly posléze k osobní roztržce mezi Gamzou a Longenem, která znemožnila jakoukoli další spolupráci. S se rozpadl ještě téhož roku, aniž se stačil významněji etablovat v povědomí divácké veřejnosti.

Literatura

V. Kolátor: Vladimír Gamza, Pardubice, 1931; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 195; M. Loucká: V. Gamza, příspěvek k počátkům české divadelní avantgardy, dipl. práce, FF UK 1966.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 423

Autor: Srba, Bořivoj