Peták, Ignác

Ignác
Peták
9. 4. 1822
Rosovice (též Rosejovice) u Dobříše
po 1862
zpěvák, herec

Psán též Hynek. Starší bratr zpěváka Antonína P. (1829–po 1898). Studoval ve třídě G. Gor­digianiho na pražské konzervatoři 1843–45 a upozornil na sebe na školních koncertech, studium však nedokončil. Již 1845 ho ředitel J. A. Stöger na samém konci svého prvního pražského působení angažoval do StD, kde P. za Stögerova nástupce J. Hoffmanna vystupo­val zejm. v české opeře i činohře. Při své praž­ské návštěvě ho slyšel ředitel J. Pellet, působící ve Lvově, a nabídl mu místo druhého tenoristy. P. tam setrval pouze od Velikonoc 1846 do Velikonoc 1847, pak následovalo krátké angažmá v operní společnosti hrající v Magdeburgu (1847/48), v Bonnu, Kolíně n. R. a v Cáchách (1850/51), poté v německém souboru ředitele F. Bluma, který objížděl Olomouc, Opavu a Karlovy Vary (1851–53), a posléze v Linci (1853–56). Do StD se P. vrátil 1857 jako sborista německé a sólista české opery, záhy však znovu odešel na jednu sezonu (neznámo kam), ale 1858 byl znovu angažován s výlučným ur­čením pro česká představení. V nich vystupoval v malých operních a činoherních rolích až do rozdělení českého a německého divadla 1862. Do českého souboru PD nebyl přejat, proto na­stoupil v opeře v Pešti a Budíně [Budapešť] ja­ko druhý tenorista. Zde jeho pěvecká dráha pravděpodobně skončila.

V českých představeních StD zpíval první tenorové role lyrického zaměření. Zvláště byl oceněn jako Alessandro Stradella (Flotow: Alessandro Stradella, 1845); kritika vyzdviho­vala jeho výkon nad kreaci německého před­stavitele, tenoristy B. Damckeho. V německých představeních mu byly svěřovány jen menší úkoly (1845: Otakar, Donizetti: Belisar, 1846: Jeppo Livereto, Donizetti: Lucrezia Borgia). Ve Lvově se vcelku dobře uplatnil, byl však zastiňován výtečným prvním tenoristou F. Erlem. Do souboru působícího v okolí Kolína n. R. byl přijat jako první tenorista, u F. Bluma a v Linci pro obor hrdinný tenor. Měl dobře vyškolený hlas a působivý jevištní zjev, ale kritika mu opakovaně doporučovala, aby zlepšil herecký projev. Ve své umělecké dráze, jež se od počát­ku vyznačovala neklidem a častými změnami působiště, po slibném začátku zapadl do pěveckého průměru. 

Role (výběr z českých ve StD)

1845: Don Ottavio (Mozart: Don Juan), Liborín [Max] (Weber: Stře­lec kouzelník), Nadori (Spohr: Jessonda), Josef (Méhul: Josef a jeho bratří), Vergy (Grétry: Kníže Raoul, nazván Modrovous), Alessandro Stradella (Flotow: Alessandro Stradella); 1846: Gennaro (Do­nizetti: Lukrezie Borgia); 1859: Kníže (Weber: Stře­lec kouzelník); 1860: Ladislav (Isouard: Popelka); 1861: Otakar (Donizetti: Belisar); 1862: Přísedící první (Dörstling: Eva Hlínová, dcera zbrojíře praž­ského).

Prameny a literatura

Matrika narozených v Pičíně, č. 6, 9. 4. 1822, Stát. oblast. archiv Praha. – Hauptmatrik der Schüler des Conservatoriums, archiv konzervatoře v Praze. – Cedule StD 1845–46, 1857–62, NMd. • Allgemeine Theater-Zeit. [Wien] 36, 1843, s. 295; 39, 1846, s. 184, 332, 336, 518; 40, 1847, s. 272; F. M.[ikovec]: Das Theater in der Rosengasse und die čechische Bühne unter Stöger, Bohemia 5., 7. a 9. 4. 1846; Theateralmanach [Prag] auf das Jahr 1846, s. 31; 1847, s. 14 [odchod]; Alma­nach für Freunde der Schauspielkunst [Berlin] 12, 1848 až 17, 1855; Deutscher Bühnen-Almanach [Berlin] 18, 1854 až 26, 1862; Teuber III, s. 302, 362; Kittl: Opera StD 1824–62; H. Wimmer: Das Linzer Landestheater 1803–1958, Linz 1958, s. 35; DČD II; Got: Lvov.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 393–394

Autor: Scherl, Adolf