Pradivadlo

Pradivadlo
Praha 1982 - 1986
divadlo

Pradivadlo (PraD) vzniklo 1982 při SKKS jako profesionální zájezdový soubor působící po celé republice v klubech mládeže a dalších kulturních zařízeních; v Praze pravidelně v pražském Vysokoškolském klubu v Řeznické. Založil je režisér a výtvarník J. Marek s hercem P. Markem, k nimž se připojil herec J. Kodeš. Miniaturní skupina, kterou spojovala mladická nespokojenost se soudobou produkcí a s tvůrčími možnostmi zavedených činoherních scén, zahájila inscenací Markova scénického přepisu Grimmelshausenova románu Simplicius Simplicissimus pod názvem A co já? (r: J. Menzel). Ve využití mimohereckých jevištních prostředků (světlo, zvuk), zejm. rekvizit, které ožívaly pod dotykem herců, nabývaly fabulačních schopností a přebíraly nové metaforické významy, PraD zúročilo zkušenosti P. a J. Marka z působení v Černém divadle Jiřího Srnce. V programovém úsilí o netradiční činohru se spájelo soudobé pojetí autorského divadla s poetikou navracející se ke starým tradicím barvité jarmareční divadelnosti, k žonglerii, akrobacii a divadlu fyzické akce. Malou skupinu postupně rozšířili herci J. Carda, E. Kubíková a Z. Podhůrský. V realizacích dalších Markových inscenačních scénářů, napsaných vesměs podle prozaických předloh (Gautier: Kapitán Fracasse, 1983; Princezna bota podle Drdovy pohádky O princezně Jasněnce a ševci, který létal, 1984; Dostojevskij: Cucák, 1985), rozvíjelo PraD zdroje komediální divadelnosti v kombinaci s akcentovanými prvky jevištní techniky (např. přenosná točna) a s důvtipnou, jednoduchou scénografií. Od jevištní metafory, dominující v inscenaci A co já?, se přesunul důraz na herce, jimž „nehotové“ postavy Markových scénářů ponechávaly velký prostor k dotvoření, uskutečňovanému rozehráním pohybových akcí. Akcentováním dynamické podívané, akčního děje, typových postav, fyzického herectví i zpola insitní, zpola groteskní poetikou reprezentovalo PraD typ výrazně neliterárního divadla.

Literatura

Literatura J. Sloupová: A je tu Pradivadlo, Scéna 9, 1984, č. 2, s. 8; V. Just: Světla a stíny Řeznické, Scéna 13, 1988, č. 7, s. 3.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 386—387

Autor: Just, Vladimír