Pošumavské oblastní divadlo

Pošumavské oblastní divadlo
Klatovy 1945 - 1946
Další názvy: Divadlo pošumavských měst 1945; Pošumavské oblastní divadlo 1945–46
divadlo

Ve městě se silnou ochotnickou divadelní tradicí (od 1819 zde působil spolek, u něhož si 1845 zahrál i J. K. Tyl ve své Paní Marjánce, matce pluku) bylo 1914 ustaveno Družstvo pro stavbu divadla v Klatovech. Budova s hledištěm pro 624 diváků (počet se později snižoval až na 470) byla 18. 9. 1920 slavnostně otevřena ochotnickým spolkem. Od 1940 se tu hrálo německy. Česká představení zajišťovaly pražské soubory, plzeňská opera a činohra, činohra z Č. Budějovic a cestující společnosti. Pravidelně sem zajížděla činoherní společnost J. V. Švece, jejíž ředitel se již před 2. svět. válkou zasazoval o zřízení stálého divadla v Klatovech.

Český profesionální soubor byl ustaven 1945 z členů Švecovy činoherní společnosti a jabloneckého divadla. Měl 35 členů a zprvu spadal pod správu Jihočeského divadla, které vykonávalo i umělecký dozor, jímž byl pověřen ředitel J. Hurt. Soubor vedl F. J. Bílek (syn sochaře F. Bílka), provozovatelem bylo MŠO. Umělecká činnost byla zahájena 2. 10. 1945 recitačním pásmem Chodský večer (r: L. Pelikánová), jako první hru soubor uvedl Tylova Chudého kejklíře (18. 10. 1945). Na konci 1945 byl ředitelem jmenován P. Horálek a divadlo bylo přejmenováno na Pošumavské oblastní divadlo. Hrálo většinou na zájezdech, v Klatovech maximálně 2x týdně, ve zbývajících dnech sál sloužil jako kino. V eklektickém repertoáru s převahou českých veseloher (Jirásek: M. D. Rettigová; Tyl: Děvče z předměstí; Šamberk: Palackého třída č. 27; Svoboda: Směry života; Langer: Velbloud uchem jehly; Vachek: Pec; Štolba: Na letním bytě) se objevovala i světová klasika (např. Calderón: Chuďas ať má za ušima; Moliére: Tartuffe; Shakespeare: Večer tříkrálový). Z konvenční repertoárové skladby vybočoval Večer studia experimentální tvorby (27. 12. 1945). V režiích se střídali B. Bok, P. Horálek, K. Písecký, L. Pilař (rovněž výtvarník většiny inscenací) a P. V. Wuršer. Finančně a provozně nezajištěný soubor dokončil sezonu svépomocnou akcí. Vztah obyvatel města k divadlu byl rozporný, tisk šířil zprávy o mravním úpadku a umělecké neschopnosti souboru. Poslední premiérou byla hra K. Kubánka Tajný sňatek. Rozhodnutím ministerstva bylo k 30. 6. 1946 divadlo zrušeno.

Literatura

Roč. Pošumavské divadlo Klatovy 1945–46, 1946; nov.: Pane umělecký šéfe!, Hlásí se Klatovy 22. 12. 1945.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 394—395

Autor: Večeřová, Alena