Oblastní zpěvohra Jablonec nad Nisou

Oblastní zpěvohra Jablonec nad Nisou
1946 - 1947
opera

Po skončení první sezony Zemského oblastního divadla v Liberci a Jablonci n. N. v červnu 1946 se ZNV vzdal jeho provozování. Operní a činoherní ansámbl se stal základem Severočeského ND v Liberci a z operetního souboru vznikla v září 1946 Oblastní zpěvohra (OZ) v Jablonci n. N., provozovaná divadelním družstvem. Ředitelem byl jmenován L. Poláček, v říjnu 1946 ho vystřídal operetní tenorista D. Živojnovič. Dirigentem se stal J. Hudec, do funkce režiséra byl jmenován herec J. Kobr, jako scénograf spolupracoval s divadlem K. Frey. Po stránce pěvecké a hudební značně nevyrovnaný soubor tvořili M. Horská, Z. Poláčková, V. Skalská, J. Špetková, F. Kubíček, M. Lacina, A. Šeplavý ad. Z libereckých inscenací byly převzaty Nedbalova Polská krev, Hervého Mamzelle Nitouche a Frimlova Rose Mary. Samostatnou činnost zahájila OZ 6. 9. 1946 Piskáčkovou Slováckou princezkou, pokračovala divácky osvědčenou operetou K. Moora Pan profesor v pekle. Kobrova režie zdůrazňovala herecký projev na Freyově působivé moderní scéně.

Postavení OZ bylo od počátku nejisté. Předchozí roční působení liberecko-jabloneckého divadla nevytvořilo v tehdy ještě převážně německém městě se složitými poválečnými hospodářskými a národnostními problémy dostatečné návštěvnické zázemí. Potřeba získat diváky byla o to naléhavější, že OZ nemohla počítat s početnějším libereckým obecenstvem, neboť výměnné pohostinské hry nebyly dojednány. Soubor se snažil získat publikum také dětskými představeními (např. Andersen, Hajská: Císařovy nové šaty, 1946) a uskutečnil řadu zájezdů do nejbližšího okolí s převládajícím českým obyvatelstvem (Turnov, Semily, Plavy), v listopadu 1946 do Kolína, Kutné Hory, Poděbrad a Nymburka. Narůstající finanční schodek se však nepodařilo vyrovnat. K dalším představením na jablonecké scéně již nedošlo a v lednu 1947 se soubor rozpadl. Část zůstala v Jablonci a nastudovala v dubnu zpěvohru A. Kincla Pod Svatou horou a v červnu operetu J. Gilberta Malá hříšnice, které hrála v obcích jabloneckého okresu. Získat zpět Městské divadlo v Jablonci n. N. se jí však nepodařilo; městské zastupitelstvo dalo přednost hostování liberecké opery a činohry, souborů z Prahy a dalších měst.

Literatura

Ký: Liberec a jablonecká opereta, Stráž severu 12. 9. 1946; -holát-: Zasloužený úspěch jablonecké operety, tamtéž 17. 9. 1946; iom: Jablonecká zpěvohra na scéně SND, tamtéž 4. 10. 1946; Okolo nové jablonecké zpěvohry, tamtéž 30. 4. 1947.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 374—375

Autor: Dubská, Alice