Oblastní divadlo J. K. Tyla

Oblastní divadlo J. K. Tyla
Kutná Hora 1945 - 1946
divadlo

V rámci poválečné decentralizace českého divadelnictví byla rozhodnutím MŠO v září 1945 zřízena v Kutné Hoře zájezdová scéna pro oblast Kutnohorska a Českomoravské vysočiny. Jejím sídlem se stalo Tylovo divadlo v Kutné Hoře (postaveno 1933). Soubor zde slavnostně zahájil 4. 10. 1945 za přítomnosti ministra Z. Nejedlého Šamberkovou hrou Josef Kajetán Tyl. Téhož dne zástupci 18 měst (mj. Čáslav, Benešov, Havlíčkův Brod, Humpolec, Ledeč n. S., Uhlířské Janovice, Vlašim) založili družstvo měst, které se společně s MNV v Kutné Hoře stalo provozovatelem divadla.

Ředitelem divadla byl jmenován F. Sec, který až do konce války řídil vlastní cestující společnost. Řada jejích členů přešla do nově ustaveného souboru. Šéfrežisérem byl J. Burda, režírovali i herci J. Klicman a J. Šindelář. Soubor tvořili herci J. Bárta, B. Černohouz, M. Fišerová, V. Froněk, K. Hrdý, M. Jelínek, S. Jonáš, D. a A. Kaňkovské, M. Klicmanová, M. Nepovímová, M. Pospíšilová, V. Švec, A. Švecová, E. Záběhlická ad. Během dvou měsíců byl nastudován repertoár, který kopíroval eklektickou dramaturgii cestujících společností z let okupace. Klasiku zastupoval Shakespearův Hamlet, Moličrův Lakomec (obě režíroval a hlavní role v nich hrál F. Sec) a Suchovo-Kobylinova Svatba Krečinského (r: J. Klicman, hl. role E. Kohout j.h.). Vedle řady veseloher a konverzačních her (mj. Scheinpflugová: Okénko; Duvernois: Útěk před láskou; Veiller: Jest Mary Duganova vinna) bylo uvedeno podobenství S. Loma Kající Venuše (r: J. Burda) a dvě sovětské hry (Škvarkin: Cizí dítě; Kornijčuk: Případ chirurga Krečeta). Autorem oproštěných náznakových výprav byl J. Jirásek-Levinský. Inscenace se do konce roku reprízovaly v Kutné Hoře a v blízkých městech (Poděbrady, Čáslav, Zruč n. S.). Místní kritika přijala soubor příznivě, nicméně konstatovala jeho hereckou nevyrovnanost. Oproti patetizující interpretaci Šamberkova Josefa Kajetána Tyla vyzvedla groteskně pojatého Lakomce. Začátkem 1946 se soubor vydal na dlouhodobý zájezd po členských městech Družstva. Dramaturgie plánovala Shakespearova Kupce benátského, Shawova Pygmaliona, Máchovy Cikány, Čapkovo RUR a Nezvalovu Manon Lescaut. V důsledku špatného fungování Družstva měst se divadlo ocitlo v tíživé hospodářské situaci a neuspěla ani žádost o finanční podporu od ministerstva. Příprava nových inscenací byla zastavena a po předčasném ukončení sezony (30. 5. 1946) bylo divadlo zrušeno a soubor rozpuštěn.

Literatura

Oblastní divadlo J. K. Tyla v Kutné Hoře, Kutnohorský kraj 13. 10. 1945; J. Nuhlíček: Zahájení činnosti oblastního divadla J. K. Tyla v Kutné Hoře, tamtéž; Jef: Groteskní Lakomec v Kutné Hoře, Úder (Kolín) 12. 10. 1945 + Kající Venuše v oblastním divadle J. K. Tyla, SN 30. 11. 1945; A. Bojanovský: Oblastní divadlo J. K. Tyla, Kutnohorský kraj 28. 6. 1946.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 373—374

Autor: Dubská, Alice