Oblastní divadlo českého severovýchodu

Oblastní divadlo českého severovýchodu
divadlo
Adresa: Náchod

Vzniklo 1. 8. 1945 jako zájezdová scéna pro oblast severovýchodních Čech. Z pověření MŠO se jeho provozovatelem stalo město Náchod. Sídlem souboru bylo Městské divadlo dr. Josefa Čížka v Náchodě (postaveno 1914). Rozsáhlou zájezdovou oblast tvořila města Broumov, Česká Skalice, Červený Kostelec, Dobruška, Dvůr Králové n. L., Hronov, Choceň, Jaroměř, Nová Paka, Nové Město n. Metují, Opočno, Police n. Metují, Trutnov, Úpice a jejich okolí.

Ředitelem se stal J. Mareček, který již za okupace do tohoto regionu zajížděl se svou společností Nová česká scéna. Soubor tvořili M. Bittlová, L. Borovcová, M. Dubská, L. Kárnetová, M. Klimečková, O. Solařová, Z. Blažek, A. Hlaváček, R. Kolesa, M. Kuchař, J. Prima, J. Sedláček ad. Bylo angažováno několik místních ochotníků, mezi nimi také B. Čáp. V první sezoně přibyli i někteří herci z Orlického divadla v Rychnově n. Kn. (mj. M. Bělohorská, provd. Postlová, F. Lamač, A. Marek, J. Nekolný, M. Petříková, V. Postl). Šéfrežisérem byl J. Bittl, dřívější ředitel Bittlovy činohry, dále režírovali F. Lamač a F. Francl, jako výtvarník spolupracoval náchodský malíř E. Tylš.

Soubor zahájil 3. 10. 1945 Zeyerovou Doňou Sančou v režii J. Marečka. Ředitelovo úsilí o umělecky hodnotný repertoár se v první sezoně, kdy bylo nastudováno 24 tematicky i žánrově různorodých titulů, projevilo uvedením her F. Šrámka, V. K. Klicpery, J. Vrchlického, J. Tomana, Lope de Vegy, Moličra, E. Rostanda, A. P. Čechova, A. N. Ostrovského ad. Vzhledem k čapkovské tradici této oblasti byly mezi prvními inscenacemi nastudovány Věc Makropulos K. Čapka (r: J. Bittl, 1945) a zřídka uváděný Adam Stvořitel bratří Čapků (r: F. Lamač, v: J. Svoboda j.h., 1945). Z cizí dramatiky dosáhl soubor úspěchu inscenací O’Neillovy Anny Christie (r: J. Mareček, 1946) s hostující J. Štěpničkovou v tit. roli a Rollandovy Hry o lásce a smrti (r: J. Mareček, 1946). Byla uvedena též dvě komponovaná pásma: Takový byl můj lid (1945), reflektující události let 1938–45, a Duch a čin (1946), věnované T. G. Masarykovi. Divadlo bylo v první sezoně příznivě přijímáno obecenstvem i kritikou, která oceňovala dobrou úroveň hereckých výkonů.

Po opadnutí poválečné euforie i v důsledku konkurenčních divadelních aktivit (rozmach místního ochotnického hnutí, časté zájezdy pražských souborů, mj. Divadla satiry) v druhé sezoně pronikavě poklesla návštěvnost. Z náročného dramaturgického plánu, který počítal se Sofoklovou Elektrou jako vrcholem sezony, se realizoval pouze Verhaerenův Filip II. (r: J. Mareček, 1946). Ač v repertoáru převážily komedie, Marečkova dramaturgie udržovala dobrou úroveň a vyhýbala se podbízivým titulům. Úspěch Okénka O. Scheinpflugové s nově angažovanou D. Hajskou, her Sedlák svým pánem Lope de Vegy, Lišák Volpone B. Jonsona a několika inscenací pro děti však návštěvnickou krizi nezastavil.

Veškerá tíha budování provozního zázemí i finančního zabezpečení souboru spočívala na MNV v Náchodě. Soubor denně zajížděl do různých míst, o hracích termínech složitě jednal s místními ochotníky, kteří nezřídka již stanovená představení zhatili. Ačkoli se od počátku počítalo se založením provozovatelského družstva měst, ustavující valná hromada se sešla teprve v červnu 1946 za účasti zástupců pouze čtyř měst. Počet přihlášených měst sice postupně vzrostl na deset, ale většina z nich vklad finančního podílu odkládala, nebo ho odmítla složit a svou účast odvolala. Družstvo v podstatě vůbec nezahájilo smysluplnou činnost. Narůstající finanční schodek a obtíže zadluženého divadla nevyřešil ani dodatečný příspěvek ministerstva. Náchodský MNV zřídil proto v lednu 1947 dohlížecí divadelní komisi, která hodlala (podobně jako zástupci měst v Družstvu) zasahovat i do repertoáru, což spolu s existenční nejistotou, pro niž část herců dala výpověď, zhoršovalo svízelné postavení divadla. Koncem února 1947 MNV v Náchodě rozhodl jeho činnost k 31. 3. 1947 rychle ukončit, aniž by vyčkal do konce sezony.

Literatura

vh: Budujeme stálé divadlo, Jiráskův kraj 1, 1945, č. 16–17, s. 2; Šec: Druhá premiéra Oblastního divadla v Náchodě, tamtéž, č. 22, s. 3; Še: Adam Stvořitel, tamtéž 2, 1946, č. 19, s. 3; Šimáně: Oblastní divadlo, tamtéž, č. 33, s. 3 + Oblastní divadlo, tamtéž, č. 37, s. 3; F. Černý: Bude Jiráskův kraj bez divadla, Hlas sociální demokracie 6. 3. 1947; -s-: Zánik oblastního divadla, České lidové divadlo 27, 1947, s. 69; alm. Městské divadlo Dr. Josefa Čížka a hotel U Beránka v Náchodě, Náchod 1999


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 373

Autor: Dubská, Alice