Akademie múzických umění v Praze – Hudební fakulta – Taneční katedra

Akademie múzických umění v Praze – Hudební fakulta – Taneční katedra
škola

Akademie múzických umění s fakultami hudební, divadelní a filmovou byla založena dekretem prezidenta republiky E. Beneše 1946. Hudební fakulta navázala na tradici a zkušenosti nejvyššího pedagogického pracoviště pro hudební obory, kterým byla mistrovská škola pražské konzervatoře 1919–45. Taneční katedra byla 1949–60 součástí divadelní fakulty, poté přešla na hudební fakultu. TK HAMU poskytuje (3leté) bakalářské, (5leté) magisterské a doktorské studium v oborech taneční pedagogika, choreografie, taneční věda (dříve teorie tance). Vedoucími katedry byli: Jan Reimoser 1946–75, Božena Brodská 1975–86, Astrid Štúrová 1986–90, Vladimír Vašut 1990–93, Ivanka Kubicová od 1993. V letech 1974–93 byl na TK HAMU otevřen obor choreografie pantomimy, který vedl Ladislav Fialka 1974–91 a Ctibor Turba 1991–93, který inicioval vznik samostatné Katedry nonverbálního divadla HAMU, po něm katedru vede od 1999 Boris Hybner. Pedagogicky zde působili F. Bonuš, L. Fialka, E. Gabzdyl, D. Gremlicová, M. Halászová, H. Kazárová, J. Němeček, J. Mlíkovská, O. Pásková, Z. Prokeš, G. Rumlová, D. Stavělová, J. Škoda, P. Šmok, L. Vašek, V. Ždichyncová aj.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 2