Nový soubor ve Smetanově muzeu

Nový soubor ve Smetanově muzeu
Praha 1943
divadlo

Po odchodu Honzlovy skupiny, vedené A. Dvořákem, do Studia Intimního divadla obsadila uvolněný sál ve Smetanově muzeu na podzim 1943 jiná skupina hodlající pěstovat „cílevědomé generační divadlo“. Vedle členů a elévů nacisty zlikvidovaného D 41 ji tvořili posluchači konzervatoře a ochotníci (B. Bezouška, F. Geisler, L. Gregor, H. Hrdinová, Z. Jiřičný, A. Kadeřábková, Z. Lancinger, J. Mráz a J. Nedvěd). V čele Nového souboru (NS) stáli překladatel a básník F. Vrba, režisér I. Weiss a scénograf J. Svoboda, dominantní roli měl bývalý lektor D 41 J. Kárnet.

Tvorba NS byla do jisté míry ovlivněna vnějšími podmínkami (divadelně nevybavený sál, koncertní licence), avšak z větší části vyplývala z divadelněteoretických názorů vůdčích osobností souboru. Odchovanci E. F. Buriana a jiných avantgardních divadelníků chápali inscenaci jako svébytnou básnickou kompozici, v níž všechny jevištní složky, imaginativně rozehrávány, přejímají významotvornou úlohu textu. V praxi se tato koncepce projevila nadvládou role režiséra a potlačením významu herecké složky. Pro inscenace NS, Hölderlinovu tragédii Empedoklés (ú: J. Kárnet, F. Vrba, r: J. Kárnet, v: J. Svoboda) a Strindbergovo drama Nevěsta (r: F. Geisler), byl příznačný aktualizační přístup k textu, patrný jak z jeho úpravy, tak ze scénografického a kostýmního řešení oproštěného od veškerého dobového a místního koloritu, i z hereckého projevu, který propůjčoval postavám ráz současníků. Inscenace, sjednocené teskným, melancholicky zabarveným lyrismem, byly výrazem pesimistického pohledu na možnosti lidské existence.

Mezi okupačními generačními soubory zaujímal NS důležité místo. Spolu s některými inscenacemi divadla Větrník (např. Peníz z noclehárny) dokumentoval snad nejvýrazněji, nakolik se mladá generace, již silně poznamenaná vlivem existencionalismu, názorově vzdálila od meziválečné avantgardy, na niž některými vnějšími postupy navazovala.

Literatura

-a: Nový soubor Divadélka ve Smetanově museu, Nár. střed 5. 10. 1943; J. K. [Kopecký]: Hölderlinův večer, LN 6. 10. 1943 + Severská balada o matce vražednici, LN 27. 11. 1943; Hloch: Nový soubor s Empedoklem, Venkov 7. 10. 1943; nesign.: Nové vedení pražských divadel, Český dělník 5, 1943, č. 42, s. 5; P. B. [P. Bojar]: Divadelní poznámky, Praha v týdnu 4, 1943, č. 42, s. 7; B. Srba: O nové divadlo, 1988, s. 262.


Vznik: 2000

Autor: Srba, Bořivoj