Nové avantgardní divadlo

Nové avantgardní divadlo
Praha 1933
divadlo

Zrodilo se v názorové sféře Svazu DDOČ jako pokus o vzorovou scénu, vnášející do dělnického ochotnického hnutí nové ideové a tvůrčí impulzy. U jeho kolébky stála choreografka a tanečnice M. Holzbachová, člen výboru Svazu DDOČ herec a režisér A. Kurš, svazový režisér F. Spitzer, redaktor Rudého práva a vedoucí pražského souboru DDOČ Modrá bluza F. Němec, hudební skladatel J. Stanislav. V souboru se shromáždili absolventi a posluchači pražské konzervatoře (M. Matysová, E. Petrlíková, S. Strobachová, R. Harna) a členové pražských souborů DDOČ. Externě spolupracoval i básník V. Nezval. Přístřeší nalezli v Unitarii, modlitebním sále náboženské společnosti Čs. unitářů v Karlově ul., zařízeném po způsobu koncertních sálů (široké pódium opatřené oponou a elektrickými varhanami).

Scéna chtěla inscenačně navazovat na avantgardu, zejm. na počáteční fázi Osvobozeného divadla a divadla Dada, a přitom se hodlala stát divadlem ryze politickým, sloužícím zájmům dělnické třídy. Tento program usilovala vyjevit první inscenací, scénickým přepisem Mahenova filmového libreta Clown Čokoláda (ú: F. Němec, r: M. Holzbachová, 8. 12. 1933). Invenčně bohatá podívaná, v pohybu inspirovaná biomechanikou, akcentovala sociální téma hry. Formální avantgardní postupy a ideový záměr se však míjely. Mezi artisticky stylizovanými výkony jedině výkon Kuršův v tit. roli působil i vnitřním obsahem. Když Kurš, nejvýznamnější osobnost souboru, pověřený zastupovat DDOČ v Mezinárodním svazu revolučních divadel (MORT), odjel do Moskvy, NAD, neschopné překonat finanční obtíže, zaniklo. Jeho tvůrci se vrátili k práci v zavedených dělnických ochotnických souborech.

Literatura

-c-: N.A.D. nové avantgardní divadlo v Praze, Děln. divadlo 13, 1933, č. 11–12, s. 8; jv. [J. Vodák]: Ještě jedno avantgardní divadlo, ČS 10. 12. 1933; jtg [J. Träger]: Divadlo, Čin 5, 1933, s. 550; V. P.: NAD (Nové avantgardní divadlo), RA 9, 1933/34, s. 107; Paulík: NAD, tamtéž, s. 530; Č. J. [Č. Jeřábek]: Nové avantgardní divadlo pražské… LN 13. 3. 1934; B. Srba: Antonín Kurš a dělnické divadelní hnutí, Divadlo 12, 1961, s. 348.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 367—368

Autor: Srba, Bořivoj