Městské oblastní divadlo Nový Bor

Městské oblastní divadlo Nový Bor
Nový Bor 1948–1952
Další názvy: Městské oblastní divadlo Nový Bor 1948–49; Severočeské divadlo Liberec, scéna Nový Bor 1949–52
divadlo

MOD Nový Bor bylo založeno jako samostatné divadlo 1948 na základě sdružení měst Nový Bor, Rumburk, Jiříkov a Česká Lípa. Soubor sídlil v Novém Boru, kde byla k dispozici divadelní budova (postavena 1928, 679 sedadel) a možnost zajistit hercům ubytování. Divadlo provozoval MNV Nový Bor. Během první sezony se zde vystřídalo šest ředitelů: P. Horálek, J. Houštěcký, A. Strnad, V. Novák, V. Semrád a Z. Dopita. Soubor zajížděl do více než 30 míst. Připojením k libereckému divadlu v sez. 1949/50 divadlo pozbylo samostatnost. Funkci uměleckého ředitele pobočky pak zastával režisér libereckého divadla A. Klimeš, krátce V. Kilián (srpen-září 1950) a od 1951 V. Faberová.

Od počátku divadlo těžce zápasilo o existenci. Muselo především získávat obecenstvo, úkol v nově osídlované pohraniční oblasti nelehký. Navíc se potýkalo s velkou fluktuací herců. Členy souboru byli F. Grabinger, E. Janda, A. Krejza, F. Kubíček, R. Kudrnáč, V. Liška, V. Záhořík, M. Rovenská, N. Skopalová, M. Slavínská, R. Volková ad. Také režiséři se střídali. Kromě ředitelů režírovali F. Kneisl, M. Lacina, L. Paul, V. Štros, V. Záhořík a po připojení k libereckému divadlu T. Bok (Jirásek: Lucerna, 1949; Vojnarka, 1950) a A. Klimeš. Repertoár byl postaven zejm. na české veseloherní klasice (Klicpera: Hadrián z Římsů; Tyl: Strakonický dudák; Děvče z předměstí – 1948; Paní Marjánka, matka pluku, 1949; Lesní panna, 1951; Svoboda: Směry života, 1949; Šamberk: Jedenácté přikázání, 1949; Podskalák, 1950; Štech: Svatba pod deštníky [Třetí zvonění], 1950) a na klasice světové (Gogol, Ostrovskij, Calderón, Moličre, Shakespeare ad.).

1952 byl soubor přeložen do Varnsdorfu, kde bylo v sez. 1953/54 z této pobočné scény Severočeského divadla utvořeno samostatné MOD Varnsdorf.

Literatura

J. Černý: Benefice, rkp. 1989, DÚk, s. 130.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 290—291

Autor: Čeporanová, Drahomíra