Luxor

Luxor
Praha 1963–1965
Další názvy: Miniaturní kabaret Luxor
divadlo

Založil ho v sez. 1963/64 autor, textař, zpěvák, herec, konferenciér a výtvarník E. Pergner v nealkoholické kavárně Luxor na Václavském nám. 41. Soubor tvořili klavírista a skladatel V. Fiala, herečka a zpěvačka J. Beránková a M. Rataj. Dramaturgicky spolupracoval V. Kafka. MKL spadal pod podnik Restaurace a jídelny Praha, který provozoval kavárnu Luxor.

Ve volných text-appealových pořadech a autorských večerech poskytoval MKL miniaturní pódium i pravidelným hostům. Svá prvá společná vystoupení tu realizovali kupř. J. Vodňanský a P. Skoumal, na autorských večerech se objevili např. básník J. Hanzlík, textař a písničkář J. Jakoubek.

MKL navázal na činnost amatérské kabaretní skupiny, působící téměř ve stejném složení na Kladně. Zahájil pořadem Přijme se bílá paní (1962), s nímž E. Pergner hostoval již v sez. 1962/63 několikrát v pražské Viole. První původní premiérou byl kabaret Ptačí schody (1964).

Libreta Pergnerových pořadů (např. v „psím poetickém kabaretu“ Pejsánkové, 1964, ve scénkách typu Tumáš, Františku aj.) nesla stopy inspirace Werichovými pohádkami, u Pergnera však zbavené Werichovy robustnosti a v jevištním ztvárnění dovedené k jednoznačným, místy až agitačně působícím akcentům obecně etickým a protiválečným. Pergnerovy křehké písňové, dialogické i monologické texty se vždy vyznačovaly satirickou apelativností a silnou – někdy hravou, jindy deklarativní – lyričností. Členové MKL je ozvláštňovali osobitým hudebním a hlavně výtvarným projevem, který se tu uplatňoval ve větší míře než u ostatních malých scén té doby (diaprojekce, kresby vytvářené před diváky aj.).

MKL 1965 zanikl. Pergner se později pokusil navázat na jeho poetiku komorně kabaretním pořadem Ledovec z panelů (Reduta, 1978).

Literatura

P. Grym: Bez vyhlášení programu…, DN 7, 1963/64, č. 20, s. 5; J. Dewetter: Houby po dešti, tamtéž, č. 22, s. 10.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 254

Autor: Just, Vladimír