Ludvíkova společnost

Ludvíkova společnost
1878–1932
Další názvy: Ludvíkova divadelní společnost 1878–93; První česká divadelní společnost 1893–94; První stálé české divadlo v Americe/ The Bohemian Theatre 1894–1932
divadelní společnost

Společnost vznikla 1878, kdy F. Ludvík převzal po smrti divadelního ředitele J. Kullase jeho koncesi a vedení podniku. Působila zejm. v severních a východních Čechách (Litomyšl, Jaroměř, Josefov, Dvůr Králové, Pardubice, Vysoké Mýto, Hradec Králové, Přelouč, Kolín, Mladá Boleslav).

K prvním členům LS patřili J. Bollard, A. Drobná, J. Drobný, J. Grau, J. Kastnerová, ředitelova manželka B. Ludvíková ad. Protagonistou souboru byl v prvním období P. Řada (mj. představitel Hamleta, 1881). V polovině 80. let se LS značně rozšířila. Vedle dvou režisérů, J. Hurta a V. Macha, se tu vystřídali herci J. Kaňkovská, K. Kaňkovský, V. Kozlanský, A. Mušek, R. Mušková, B. Novotná, V. Poláček, J. Skalský, J. Strouhal, K. Želenský, začátkem 90. let krátce i M. a K. Ryšavých. 1887–91 působila u LS M. Slatinská (později provd. Hübnerová), jež zde slavila úspěchy ve veselohře J. Bayarda a P. F. Dumanoira Vikomt z Letoričru a v Diblíku K. Birch-Pfeifferové a svým hereckým talentem získávala společnosti zájem publika i regionálního tisku. Základem pestrého repertoáru byla česká dramatika (Stroupežnický: Naši furianti; Šimáček: Svět malých lidí; Vrchlický: Pomsta Catullova; Neruda: Prodaná láska; Jirásek: Vojnarka; Preissová: Gazdina roba ad.), dále francouzské i německé komedie a konverzační hry (mj. Scribe, Legouvé: Boj s dámami; Benedix: Něžné příbuzenstvo; Sardou: Andrea). Příležitostně se hrála i světová klasika a hry soudobých světových autorů (Ibsen: Nora; Hauptmann: Potopený zvon). Hereckou úrovní a péčí o nastudování a výpravu se družina řadila k dobrým venkovským společnostem.

1893 Ludvík zajistil turné po Spojených státech při příležitosti Světové výstavy v Chicagu. Společnost čítající tehdy 22 členů (mj. manželé Ludvíkovi, F. Šípek, R. Innemann, A. Junková, F. Kačer, B. Křikavová, J. Kovář, F. Leščinský, J. Machová, E. Nováková) odplula 8. 3. do New Yorku, kde 26. 3. zahájila vystoupení pro krajany Gazdinou robou. Po dalších představeních (mj. Šamberk: Jedenácté přikázání; Kolár: Magelona) se vydala do Baltimore, Pittsburghu, Clevelandu, Detroitu a Chicaga, kde turné vyvrcholilo pohostinským vystoupením J. Šmahy (Šubert: Jan Výrava; Jeřábek: Služebník svého pána). Za výpomoci českého krajanského pěveckého spolku Lyra uvedla LS v americké premiéře 20. 8. 1893 Smetanovu Prodanou nevěstu (r: J. Šmaha). Na podzim 1893 LS, posílená F. Hlaváčkem a J. Strouhalem, podnikla turné po americkém západě. 1894 se část herců vrátila do Čech, ostatní v čele s F. Ludvíkem založili v Chicagu stálé české divadlo. Přestože hrálo pouze o nedělích a svátcích (herci si byli nuceni najít civilní zaměstnání), pozvedlo kulturní život tamní české kolonie. Repertoár tvořily české realistické hry doplňované novinkami (Kvapil: Princezna Pampeliška) a světová klasika (zejm. Shakespeare), ale také česko-americké hry místních autorů (Dědictví z Kalifornie, Jack Rozparovač, Praha v Americe ad.). Soubor posílilo několik profesionálních herců, kteří přibyli do Chicaga (zejm. K. a O. Splavcovi), v menších rolích se uplatňovali místní ochotníci (např. V. Kovářík). 1898 podnikl Ludvík úspěšný zájezd do Čech, během něhož uváděl zejm. hry V srdci Chicaga a Jih proti Severu. Doplnil družinu o nové členy (např. o V. Šamberka, který měl nahradit J. Strouhala). Po Ludvíkově smrti 1910 převzal vedení syn F. Ludvík, avšak hlavní iniciativu měla B. Ludvíková. Navzdory snaze a obětavosti všech členů zájem o české hry postupně upadal a po smrti B. Ludvíkové 1932 divadlo zaniklo.

Literatura

Památník Ludvíkovy Divadelní Společnosti 1893–1903, 1903; nesign.: Jubileum 50leté činnosti herecké…, Divadlo 8, 1909/10, s. 246; R. Myzet: Česká divadla v Americe, Divadlo 4, 1924, č. 5–6, s. 8; axa [M. B. Stýblo]: Z české divadelní Ameriky, Divadlo 8, 1928/29, č. 9, s. 7; L. Dvořák-Dubský: Jak žijeme v Americe, tamtéž, č. 11–12, s. 7; V. Š. Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 155; A. Horálek: Za † paní Bohumilou Ludvíkovou, Divadlo 11, 1931/32, č. 11–12, s. 5 + Vzpomínka a pozdrav do dáli, in sb. Český herec, 1939, s. 138; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 111; A. Buchner: Cedule kočovných divadelních společností v Čechách a na Moravě, 1968, s. 118; F. Kovářík: Kudy všudy za divadlem, 1982, s. 48; J. Šmaha: Dělali jsme divadlo, 1982, s. 152; L. Klosová: Život za divadlo, 1986, s. 23.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 253—254

Autor: Dubská, Alice