Loutkové divadlo čtyř – LD 4

Loutkové divadlo čtyř – LD 4
Praha 1939–1945
Další názvy: Loutkové divadlo čtyř 1939–42; Pražský kroužek loutek 1944–45
divadlo

Utvořila je skupina mladých loutkářů (F. Novák, F. Báča a bratři J. a F. Tvrdkovi), kteří usilovali ustavit profesionální loutkovou scénu avantgardního typu. Na základě provozovací licence zahájilo LD4 po téměř dvouleté přípravě v dubnu 1939 v žižkovském divadle Akropolis. Od podzimu 1939 do 1940 působilo v Masarykově síni na Žižkově.

LD4 navazovalo na Skupovy programové snahy z jeho loutkářských začátků. Po nevýrazném zahajovacím představení (Driml: Šuki a Muki, 1939) uvedli mladí loutkáři několik vlastních revuí (Už jsme tady; ABCD, kočka přede; Piráti), v nichž se pokoušeli vyslovit své dobou ovlivněné pocity. Hráli na primitivní rozkládací dřevěné scéně s loutkami F. Nováka, mezi nimiž zaujala spejblovsko-hurvínkovská dvojice Eldík a Vincek a zcela netypický Kašpárek – v souboru loutek největší figura hubeného, vytáhlého zjevu, s úzkou a vysokou hlavou, v tmavém kostýmu a s vážným projevem. Na rozdíl od převládajícího iluzivního stylu soudobých loutkových divadel uplatňovalo LD4 důsledně antiiluzivní postupy. Jeho slabinou však byla loutkářská technika.

Po dvouleté přetržce, způsobené nedostatkem finančních prostředků, se F. Novák pokusil podnik obnovit. Pod názvem Pražský kroužek loutek skupina hrála 1944 v Národním domě na Vinohradech a ještě v létě 1945 vyvíjela určitou aktivitu, vystupovala např. v Umělecké besedě. Ač se LD4 trvaleji neuchytilo, jeho pokus dát loutkovému divadlu profesionální základnu byl vývojově významný.

Literatura

Nesign.: LD 4, Zprávy Loutk. soustředění 1, 1939, č. 4, s. 2; nesign.: Loutkové divadlo čtyř, tamtéž, č. 11, s. 2; V. Skála: Loutkové divadlo čtyř, Loutkář 25, 1939, č. 6, s. 89; –R-: Loutkové divadlo čtyř, Loutk. scéna 1, 1940/41, č. 1, s. 12; nesign.: Nová loutková scéna v Praze, Zprávy Loutk. soustředění 31. 8. 1942, s. 1; nesign.: Nový profesionální loutkářský soubor, tamtéž 7, 1945, č. 5, s. 1; J. Malík: K začátkům české loutkářské režie, 1945, s. 13; B. Srba: České loutkářství v tzv. Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945, in sb. Otázky divadla a filmu 3, Brno 1999, s. 103.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 241

Autor: Srba, Bořivoj