Kolektiv mladých divadelníků

Kolektiv mladých divadelníků
Praha 1932
divadlo

KMD vznikl z iniciativy režiséra V. Šulce v souvislosti s úsilím příslušníků divadelní avantgardy převést své poloamatérské aktivity na profesionální bázi. Sešli se zde mladí herci pražských divadel, jejichž správy jim povolily účast na připravovaném představení (M. Ježková, R. Libertinová, S. Svozilová, L. Boháč, L. Dvorský, A. Horálek, M. Jareš, J. Kühnmund, V. Očásek, F. Velebný aj.). Vůdčí osobnost KMD, V. Šulc, zvolil a zrežíroval ranou hru B. Brechta Bludiště velkoměsta (3. 4. 1932 ve smíchovském divadle). Objevná dramaturgie, levicová tendence a expresionistický inscenační styl signalizovaly vyhraněný umělecký program. Další plány (mj. hra V. M. Kiršona Chléb) se už nerealizovaly. Podnik nebyl finančně zajištěn a skupina se po první inscenaci rozpadla.

Literatura

F. Němec: Kolektiv mladých divadelníků, RP 2. 4. 1932 + Bludiště velkoměsta, RP 5. 4. 1932; J. J. Paulík: Bert Brecht: Bludiště velkoměsta, RA 7, 1931/32, s. 247; J. W.: Kolektiv mladých divadelníků, Venkov 5. 4. 1932; äg [J. Träger]: Studijní představení, PL 5. 4. 1932; MilNý [M. Novotný]: Kolektiv mladých divadelníků, LN 5. 4. 1932.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 210

Autor: Čeporanová, Drahomíra