Faltysova společnost

Faltysova společnost
1875–1935
Další názvy: Divadelní společnost Josefa Faltyse 1875–1908; Lidové divadlo českého venkova Jaroslava Faltyse 1908–35
divadelní společnost

Společnost založil J. Faltys po získání vlastní koncese. Základ souboru tvořili členové početné ředitelovy rodiny: synové Břetislav, Jaroslav, Josef, Karel, manželka Antonie (roz. Mušková) a dcery Viktorie, Johana a Marie (provd. Fochtová). V době rozkvětu FS jí prošlo i několik pozdějších hereckých individualit: J. Auerswald, A. Dobrovolný, E. Focht, K. Lier, K. Rennerová-Syřínková, F. Šípek, K. Želenský aj. Faltys zval k pohostinským vystoupením pražské herce, především J. Frankovského a J. Mošnu, kteří podpořili jeho dramaturgii lidových veseloher, frašek a obrazů ze života. Jako u většiny tehdejších kočujících společností byl Faltysův repertoár v prvním desetiletí závislý na obrozenecké dramaturgii, později do něho ojediněle pronikaly novinky (Šamberk, Stroupežnický, Štolba, Čechov aj.); inscenačně pak opožděně a na nižší umělecké úrovni navazoval na realistickou linii, která se prosadila v hlavních divadelních centrech. Režii obstarávali synové Josef a později Karel, výpravu syn Břetislav.

FS působila ve středních Čechách a severním pohraničí, v letních měsících v letoviscích kolem Prahy. Významné bylo její národně uvědomovací působení v severočeském pohraničí v 80. letech a na počátku 90. let – v době procesů s členy Omladiny –, kdy hrála vlastenecké historické hry, většinou s husitskou tematikou. Od počátku 20. stol. začala upadat, v repertoáru převážily zábavné kasovní hry. V té době v souboru krátce působili herci F. Roland a F. Smolík, členem FS byl i R. Kadlec. 1903 svěřil ředitel vedení synu Karlovi, který zastával funkci artistického správce do 1907, kdy odešel ke Švandovu divadlu na Smíchově. Poté se stal ředitelem syn Jaroslav. Vedl umělecky i hmotně živořící společnost do 1935, kdy mu byla pro nízkou uměleckou úroveň úředně odebrána koncese.

Literatura

V. Š. Táborský: Půl století českého divadla. Faltys a jeho doba, 1904 + Dějiny venkovských divadelních společností, 1930; J. Auerswald: Divadelní vzpomínky, Brno 1929; K. Faltys: O jiných a sobě, 1934; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961; A. Buchner: Cedule kočovných divadelních společností v Čechách a na Moravě, 1968; F. Černý: Hraje František Smolík, 1983, s. 18.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 164

Autor: Klosová, Ljuba