Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze
sdružení

Taneční skupina VUS UK působila jako amatérské taneční těleso pod záštitou Univerzity Karlovy 1948–84 (jako samostatná taneční složka VUS UK 1977–84) a spolupracovala zpočátku s pěveckou a orchestrální složkou celého VUS UK. Taneční složka měla folklorní taneční soubor 1948–62 a skupinu moderního tance 1962–84, u nás až do 1985 ojedinělou v nových trendech, kterou založil 1961 a do 1968 vedl F. Pokorný. V sedmdesátých letech vedl soubor J. Rebec a ustálila se pedagogická a dramaturgická koncepce J. Hartmanna (od 1971) a I. Kubicové (1972). 1981 přišla do skupiny M. Benoniová se zkušenostmi z Béjartovy Mudry. Od 1972 v souboru probíhala intenzívní výuka moderních tanečních technik (zejm. Graham technika, jazz dance), skupina si ověřovala nové choreografické představy, experimentovala s hudbou, kostýmy, režií aj. Soubor uskutečňoval semináře, účastnil se festivalů a zahraničních zájezdů (Taškent, Varšava, Kypr, Nyon, Paříž, Kolín n. Rýnem; 1986 např. zájezd do USA). Probíhala spolupráce VUS UK s domácími i zahraničními tvůrci, hudebníky, filmem a televizí. Taneční skupina VUS vystupovala později jako Taneční divadlo Praha a na řadě Večerů soudobého tance uvedla desítky nových kratších choreografií, např. 12+1 (1973, h. Pink Floyd, ch. I. Kubicová), Noc v Buchaře (1975, h. Santana, ch. J. Hartmann), Rozchod (1975, h. anonym, ch. F. Pokorný), Ebony concerto (1976, ch. P. Šmok), Gemini (1977, h. koláž, ch. J. Rebec), Hirošima (1978, ch. J. Hartmann), Moravská svatba (1980, h. A. Fried, ch. J. Hartmann), Akt (1982, h. A. Fried, ch. I. Kubicová), Opus I. (1983, h. The Temptation, ch. E. Jeníčková), Romance z pampelišek (1983, h. B. Martinů, ch. M. Benoniová), Šepoty a výkřiky (1983, h. Š. Rak, ch. J. Hartmann), Tento den se nevydařil (1983, h. koláž, ch. M. a Š. Cabanovi), Trojkoncertino (1983, h. A. Fried, ch. I. Kubicová), Impulsy (1984, h. T. Ackerman, ch. H. Ackermanová), komponovaný večer Stanice Manhattan, vystupovat! (1985, h. koláž, ch. E. Jeníčková a J. Hartmann), Soukromé piruety (1986, h. koláž, ch. J. Kodet). V taneční skupině VUS UK začínala řada pozdějších tanečních profesionálů, např. H. Ackermanová, E. Černá, M. Kemrová, E. Jeníčková, J. Kodet, A. a V. Schneiderovi, K. Vaněk, P. Zuska. Od 1985 se VUS rozdělil na taneční soubor (15 členů) a taneční školu (160 žáků) a splynul s Tanečním centrem UK.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 365–366