Vysokoškolský soubor Zdeňka Nejedlého

Vysokoškolský soubor Zdeňka Nejedlého
sdružení

Byl založen 1949 jako Soubor Vysoké školy politických a hospodářských věd (VŠPHV), přejmenován 1953 (75. narozeniny Z. Nejedlého). Od 1989 vystupoval pod názvem Pražský folklorní soubor VŠE – Gaudeamus. Taneční složku vedli F. Bonuš, J. Hošková, M. Moravcová, L. Homolová, V. Fenclová. Na repertoáru byla čísla jevištní stylizace lidových tanců a choreografie se studentskou problematikou, např. Taneční suita z národního obrození (ch. F. Bonuš), Studentský tanec a Jive v parku V. Neumanna, Dřeváčkový tanec O. Flosmana (ch. J. Hošková), Tance z Horehroní K. Matějky (ch. J. Novenko), Taneční obrázek ze studentského života J. Jíny (ch. M. Moravcová), Dobré jídlo, dobré pití, základ všeho živobytí L. Fišera (ch. A. Skálová).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 365–366