Upside Down

Upside Down
sdružení

Sdružení mladých choreografů a tanečníků založené 1992 Josefem Kocourkem, Irenou Janovcovou, Simonou Chvátalovou aj. Členové sdružení usilovali o netradiční taneční výraz, směřující k tanečnímu divadlu. Při Upside Down působili i další jednotlivci a soubory, např. Blatinské dřevěné divadlo, Tyjátr BU-FO, Monika Rebcová Dance.

Literatura

Dercsényiová, L.: Minifestival v Labyrintu, Taneční listy 1996, č. 1, str. 12


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 343