Umělecký vojenský soubor Praha

Umělecký vojenský soubor Praha
divadlo

UVS, reprezentativní soubor 1. vojenského okruhu ČSLA, byl založen 1951. Soubor zahrnoval symfonický orchestr, stočlenný smíšený pěvecký sbor, cimbálovou muziku a 35člennou taneční skupinu (vedoucí J. Čumpelík a J. Hošková-Čumpelíková). Vystupoval ve velkých amfiteátrech i v kulturních domech. Taneční repertoár skupiny byl zaměřen na jevištní stylizaci lidových tanců a tematiku spjatou s vojenským prostředím. Hudební základ tanečních čísel tvořily převážně skladby psané na objednávku, např. Tanec s puškou O. Flosmana (ch. J. Čumpelík, 1953), Tanec o vojínce L. Fišera (ch. J. Hošková, 1953), Rugby- americký sport L. Fišera (ch. J. Škoda, 1953), Opaskový vojenský tanec A. Košťála (ch. J. Hošková a J. Čumpelík, 1954), Pilky L. Janáčka (ch. J. Mlíkovská, 1954), Holubička O. Flosmana (ch. J. Hošková, 1955, 1. cena na SFSM ve Varšavě). Základ taneční skupiny tvořili členové Souboru J. Vycpálka a Hradišťanu a postupně jím prošli např. K. Bednář, R. Cvrček, B. Čumpelíková, J. Linhart, K. Pavlištík, Z. Koliášová-Látalová, O. Hatinová-Brůhová. Soubor existoval do 1955, většina členů taneční skupiny přešla po jeho zrušení do AUS VN.


Vznik: 2001
Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 344