Umělecký soubor ministerstva vnitra

Umělecký soubor ministerstva vnitra
divadlo

USMV vznikl 1952 ze zájmové profesní umělecké skupiny Uměleckého sboru národní bezpečnosti. V jeho rámci působil symfonický orchestr, smíšený pěvecký sbor a taneční skupina (vedoucí: E. Urbanová 1954–56, J. Hošková 1956–64, M. Vlášková 1965/66). Cílem souboru byla popularizace vojsk ministerstva vnitra (Pohraniční stráže, Vnitřní stráže a Veřejné bezpečnosti ČSR). Soubor za dobu své existence 1952–66 uspořádal přes 3000 vystoupení doma i v zahraničí (NDR, Polsko, Bulharsko, Albánie, SSSR). Taneční skupina interpretovala i stylizace lidových tanců, pantomimu, výrazový i jazzový tanec, např. Moravské tance L. Janáčka (ch. M. Urbanová, 1955), Oklepák M. Juchelky (1957), Džbánečkový tanec M. Holečka (1957), Dřeváčkový tanec O. Flosmana (1957, 1. cena na SFSM v Moskvě) – vše ch. J. Hošková; Májový valčík A. Paloučka (ch. S. Buzek, 1957), Policajtská groteska (ch. L. Ogoun, 1957), Tanec milenců M. Vacka (ch. J. Blažek, 1960), Stávka v docích J. Tausingera (ch. F. Towen, 1960). Od 1959 byl soubor rozdělen na tři složky (Skupina pro celosouborové programy, Estrádní divadélko Zrcadlo, Estrádní skupina).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 344