Taneční revue

Taneční revue
jiné

Taneční revue vycházela jako společenský měsíčník 1924–32, majitelem a vydavatelem byl A. Štěpánek, šéfredaktorem S. Kamilov, členy redakční rady byli např. T. Corpona, A. Gromwellová, E. Geitlerová, M. Holzbachová a řada mistrů společenských tanců. Časopis se označoval za první český odborný časopis, uveřejňované materiály se věnovaly i marginálním záležitostem (aktivitám tanečních a baletních škol, výstupům na plesech a jiných společenských událostech, dětským hvězdičkám aj.). Odborná reflexe profesionální taneční scény byla výjimkou. Taneční revue jako nakladatelství vydávala i samostatné publikace o tanci, např. S. Kamilov: Taneční umění, Praha 1932.

 

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 331