Svaz Tanec – Rytmika – Gymnastika

Svaz Tanec – Rytmika – Gymnastika
sdružení

Svaz TRG byl založen 1934 se záměrem zvýšit odbornou úroveň učitelek tance, rytmiky a rytmického tělocviku, stanovit statut státních zkoušek pro udělování koncesí a mj. byl i profesním sdružením a ochrannou organizací učitelů různě zaměřených tanečních škol. Svaz vydával časopis, pořádal přednášky a školení (pozván byl např. Rolf de Maré, 1936), setkání a vystoupení tanečních škol, taneční soutěže např. sólových tanečnic (1936), výstavy tanečních kreseb, fotografií, plakátů, kostýmních návrhů a dekorací. Výstavu Tanec v čs. výtvarném umění a fotografii 1936 doplňovaly např. přednášky E. Siblíka na téma Pedagogika známých směrů tělovýchovně tanečních (Tanec sólový, Tanec skupinový a pantomimy, Humor v tanci, Národní tanec, Lidový tanec laický, Tanec společenský). Předsedou Svazu TRG (1934 spojený se Svazem moravsko-slezských učitelek rytmiky, vedeným E. Bláhovou; 1936 rozdělený na tři sekce: Země české, moravskoslezské a slovensko-podkarpatskoruské) byl E. Siblík 1934–38, od 1939 J. Kröschlová, jednatelkou A. Dubská a členy výboru např. J. Fuksa, J. Gogelová, B. Holečková, M. Holzbachová, J. Jeřábková, O. Ledererová, I. Lexová, M. Mayerová, J. Nikolská, K. Pirník, J. Pospíšil, H. Vojáčková. Svaz TRG spolupracoval se Spolkem výtvarných umělců Mánes, Jednotou slovanských žen československých, Čsl. amateurským tanečním svazem aj.

Literatura

Kröschlová, J.: Novodobý výrazový tanec v českých zemích in Výrazový tanec, Praha, Orbis 1964 • Siblík, E.: in Tanec mimo nás i v nás, Praha, Václav Petr 1937


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 309