Prix Volinine

Prix Volinine
soutěž

Choreografická soutěž nazvaná podle pedagoga Alexandra Jemeljanoviče Volinina (* 1882 Moskva † Paříž 1955), mj. partnera A. Pavlovové (1914–25), člena Ďagilevova souboru, který v Paříži vychoval ve své škole řadu předních světových tanečníků (D. Lichine, A. Dolin, A. Eglevsky, T. Rjabušinska, J. Charrat, Y. Chauviré aj.). Soutěže Prix Volinine se konaly každoročně 1984–93, od 1994 jako bienále a zúčastňovali se jí choreografové z více jak 25 zemí; jedno z předkol se uskutečnilo v Praze (1995 bylo v rámci MTT), v porotě za ČR zasedali I. Kubicová, L. Vaculík, V. Vašut; 1995 postoupily do finále choreografky I. Janovcová a M. Rebcová.

Literatura

Holeňová, J.: Pomohl Prix Volinine MTT?, Taneční listy 1995, č. 4 • Paseková, D.: Prix Volinine a Baby ballerina, Taneční listy 1995, č. 4 • Vašut, V.: Prix Volinine 95, Taneční listy 1995, č. 8


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 266