Kašava

Kašava
sdružení

Valašský soubor založený 1971 v Kašavě na Zlínsku. Jeho repertoár byl od počátku spjat s lidovou kulturou málo známé západní části Valašska a sousedících národopisných oblastí. Těžil z etnografického a folklorního materiálu, zachovaného v dílech F. Bartoše, E. Pecky, H. Bíma, J. Černíka a Z. Jelínkové, i z vlastních sběrů v terénu. Na uměleckém profilu souboru se podíleli umělecký vedoucí, etnograf K. Pavlištík, choreografové V. a J. Kovářů, režisér M. Preininger. Svébytnou scénickou prezentaci folklorního materiálu s akcentem divadelních prvků vždy provázela snaha o uchování etických a estetických hodnot lidové kultury. Vedle výrazně dramaturgicky a režijně koncipovaných programových bloků (O práci, lásce a radosti, Vítajte na valašském bále, Na tom zlínském rynku, Už tu smrť nesem) byla na repertoáru i kratší čísla (Formanské točené, Hanácká z Vizovic, Kúlané ze Zlínska), v nichž vynikal osobitý taneční projev J. a M. Perůtkových. Soubor rovněž pořádal společenské akce (besedy u cimbálu, valašské bály) a věnoval se taneční přípravce a pěti dětským souborům.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 135