Havelka, Svatopluk

Svatopluk
Havelka
2. 5. 1925
Vrbice, okr. Karviná
skladatel, pedagog

Studoval hudební vědu na FF UK a kompozici u K. B. Jiráka. Záhy se stal uznávaným skladatelem, dirigentem a autorem filmové hudby (70 celovečerních a 150 kratších filmů). Jeho skladby, založené na znalostech lidové písně, instrumentální barevnosti a podnětech Nové hudby, získávaly četná uznání, např. I. symfonie, kantáta Chvála světla, Heptameron, oratorium Jeroným Pražský, symfonická báseň Pěna a symfonická fantazie pro orchestr Hommage à Hieronymus Bosch. Pro taneční scénu napsal symfonii-balet Pyrrhos (pp. Drážďany 1976); ztvárněn byl symfonický obraz Ernesto Che Guevara jako balet ► Che Guevara. Na symfonickou báseň Pěna připravila M. Čížková absolventskou choreografii na TK HAMU (1973). Profesor skladby na AMU. Laureát Státní ceny 1961 a 1989, cena Svazu čs. skladatelů 1964, zasloužilý umělec 1987.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 94