Zobrazit všechna hesla 

 

Eva Šormová a kolektiv

Česká divadla

Encyklopedie divadelních souborů
Praha 2000

 

Lexikon Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů je prvním svazkem z široce koncipovaného lexikografického projektu Česká divadelní encyklopedie. Představuje základní slovníkovou příručku k dějinám českého divadla. Obsahuje 292 hesel, která podávají fakta a výklad o souborech jakožto tvůrčích subjektech české divadelní kultury od 17. do konce 20. století. Práce obsáhla instituce působící na českém území a produkující divadelní představení všech druhů. Zaměřením na umělecké soubory je lexikon ojedinělý nejen v české teatrologii. Tato orientace vyplývá jednak ze specifičnosti divadelního umění, jehož díla – inscenace – nevytváří jedinec, nýbrž kolektiv, jímž je vesměs divadelní soubor, jednak z existence stálých ansámblů s personální i programovou a uměleckou kontinuitou, jež je pro české divadlo příznačná.

 

Více o knize ZDE

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Citace: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000