Kubát, Jiří Martin

Jiří Martin
Kubát
kř. 6. 11. 1691
Chrudim
po 1745
asi Praha

Psán též Kubata, Kubat, Georgio/Giorgio Cubach, Cubath, často s křest. jménem Jan Jiří. – Patrně syn chrudimského malíře Jiřího Vojtěcha Kubáta (Kubaty). 1716–43 byl v Praze členem staroměstského malířského cechu. Z jeho díla je známa výmalba klášterního kostela v Obořišti s iluzivním obrazem kopule podle standardního pozzovského vzoru (1733). 1734 a 1735 vytvořil pro divadlo v malostranské míčovně, kde samostatně vystupoval zbytek → Denziovy operní společnosti po ukončení produkcí ve Šporkově divadle, dekorace pro inscenaci opery Alessandro nell’Indie (h: M. Luchi­ni, l: P. Metastasio) a pasticcia Issipile (l: Me­tastasio). Podobu užitých dekorací neznáme, pouze přibližnou představu dávají údaje v libretech. U první opery je např. zmíněna krajina s palmami a cypřiši, velký Alexandrův stan u řeky Idaspe, loubí u královských zahrad nebo Bakchův chrám uprostřed s hranicí, která je během představení zapálena. Týž chrám byl spolu s dalšími dějišti užit i ve druhé operní inscenaci, nově se udává zbrojnice nebo pobřeží s loděmi a mostem. Lze předpokládat, že K. se při zpodobení těchto témat, typických pro barokní scénografii, přidržel vzorů známých ze standardní rytinové produkce 18. stol.

Prameny a literatura

Libreta vypravených oper ⇒ Kneidl, ⇒ Freeman 1992. • R. Kuchynka: Účetní kniha staroměstského pořádku malířského z let 1699–1781, Památky archeologické 28, 1916, s. 84; A. Podlaha: Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, s. 104; 34, 1924/25, s. 281; P. Preiss: Das Bühnenbild im böhmischen Barock, in O. J. Blažíček–P. Preiss–D. Hejdová: Kunst des Barock in Böhmen, Recklinghausen 1977, s. 403–429 + Jevištní výtvarníci kotecké scény, Divadlo v Kotcích, ed. F. Černý, Praha 1992, s. 34 + Barokní divadlo v Čechách a jeho výtvarná stránka, Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, ed. V. Vlnas, Praha 2001, s. 298; D. E. Freeman: The Opera Theater of Count Franz Anton von Sporck in Prague (1724–35), Stuyvesant (N.Y.) 1992, s. 68, 272–274. • Thieme–Be­cker, Toman


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 325