Jolly, George

George
Jolly
asi 1620
Chelsea (Londýn – Chelsea, Velká Británie)
kolem 1673
asi Londýn
herec, ředitel divadelní společnosti

Zván také Joris Joliphus, Jores Jolives, Joseph Jori apod. – J. řídil společnost, která spolu s dalšími hereckými skupinami (→ W. Roe, → J. Waite) patřila k nejdůležitějším trupám působícím na evropské pevnině po třicetileté válce. 1648–60 procházela různými oblastmi německy mluvících zemí, její přítomnost na území českých zemí však doložena není. V květnu 1658 se sice v Praze objevili „nějací komedianti, jež se Engličané jmenují“, zřejmě stejná společnost, zvaná „Engellender“, jejíž vystoupení 25. 6. 1658 v Praze viděl a popsal kardinál → Arnošt Vojtěch Harrach. J. společnost byla tehdy ve střední Evropě už jediná, kterou vedl Angličan, hrála však právě ve Frankfurtu nad Mohanem při příležitosti korunovace Leopolda I., a tak pro zmíněné pražské hostování přichází v úvahu nejspíše trupa → J. Faßhauera. I přesto zaujímá J. v divadelních dějinách českých zemí významnou pozici, neboť z jeho společnosti vzešli tzv. Inns­bručtí komedianti (Innsbrucker Komödianten), předchůdci společnosti Eggenberských komediantů, působící 1675–91 v Českém Krumlově, která jak v době tamějšího angažmá, tak především po propuštění z eggenberských služeb vyvíjela čilou aktivitu v dědičných zemích a v říšských městech (→ J. G. Göttner, → J. V. Petzold, → A. Elenson, → J. Ch. Pernecker, → J. C. Samenhammer).

Literatura

L. Hotson: The Commonwealth and Restoration Stage, New York 1962, s. 167–196; H. R. Hoppe: G. J. at Bruges, 1648, The Review of English Studies, New Series (Oxford) 5, 1954, s. 265–268; R. J. Alexander: G. J. (Joris Joliphus), der wandernde Player und Manager: Neues zu seiner Tätigkeit in Deutschland (1648–60), Kleine Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte (Berlin) 29/30, 1978, s. 31–48; J. Limon: G. J. w Gdańsku, Pamiętnik teatralny (Warszawa) 32, 1982, s. 254–261; O. G. Schindler: „Englischer Pickelhering – gen Prag jubilierend“: Englische Komödian­ten als Wegbereiter des deutschen Theaters in Prag, Deutschsprachiges Theater in Prag, ed. A. Jakubcová–J. Ludvová–V. Maidl, Prag 2001, s. 95n.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 281–282

Autor: Schindler, Otto G.