Chotek z Chotkova a Vojnína, Jan Rudolf

Jan Rudolf
Chotek z Chotkova a Vojnína
17. 5. 1748
Vídeň (Rakousko)
26. 8. 1824
Vídeň (Rakousko)
mecenáš

Psán také Johann Rudolph z Chotkowa a Wognina. – Chotkové patří mezi staré české rody, které si navzdory pobělohorské perzekuci dokázaly vybudovat novou pozici v zemi. Rod pozvedl Václav Antonín Ch. (1674–1754), který 1698 vyženil značný majetek (včetně zámku ve Veltrusech), 1702 byl povýšen do panského a 1723 do hraběcího stavu s přídomkem z Chotkova a Vojnína. Potomci se uplatnili především ve státních službách. Jeho vnuk Ch. studoval práva a později si zvolil politickou kariéru. Byl vládním radou, dvorním radou, místopředsedou finanční komory a kancléřem česko-rakouské dvorské kanceláře, předsedou komise pro úpravu roboty, 1791/92 ministrem financí. Kariéru přerušil 1793, ale 1802 se stal purkrabím a prezidentem Českého gubernia. Zasloužil se o modernizaci a hospodářský rozkvět Čech. Dal postavit četné dopravní komunikace, dovozem moderních strojů z Anglie oživil domácí textilní průmysl a podporoval pěstování ovoce. Stýkal se s předními vědci a umělci, například s historikem G. Dobnerem, a na svých panstvích reformoval školství. Za tyto zásluhy byl jmenován předsedou Královské české společnosti nauk a ve své funkci dbal zvláště na prohlubování znalostí v oblasti historické české topografie. Jeho manželkou byla Marie Sidonie Clary-Aldringen (1748–1824), se kterou měl deset dětí. Svým potomkům zanechal vedle rozsáhlého pozemkového majetku také slavnou encyklopedickou knihovnu se sbírkou cenných teatralií na zámku Kačina, jedné z nejvýznamnějších staveb českého empíru, vybudované 1802–22.

Zprávy o divadle pěstovaném na chotkovských panstvích se datují od příchodu rodiny do Nových Dvorů u Kutné Hory, které zakoupil 1764 polní maršál Jan Karel, otec Ch. Je možné, že v Nových Dvorech pokračoval v divadelních aktivitách, které zde dříve pro blízké vojenské ležení pořádal hrabě Karel Josef Batthyány (G. B. Locatelli, 1750). Za vlády Ch. je 1776 doložena existence letního divadla v zámeckém parku. Již z druhé poloviny 18. stol. jsou zprávy o tamějších zámeckých slavnostech. Ochotnické divadlo v němčině se tu hrálo od 1830, v období 1846–53 pak česky i německy, obvykle jeden český a jeden německý text v jednom večeru. Těžiště divadelních aktivit se postupně přesunulo na zámek Kačina, kde v pravém zámeckém křídle vznikla divadelní scéna a v létě se představení a divadelní slavnosti konaly i v zámeckém parku. Zahradní slavnosti, doložené ve druhé polovině 19. stol., byly pořádány též v parku zámku Veltrusy.

Na Kačině se zpočátku hrálo ve velkém sále zámku, první doložené představení se uskutečnilo 5. 11. 1847 (jednoaktovka Rudolfa Ch. Das Gasthaus [Hostinec]). Později dokončené divadlo zahájilo provoz 4. 11. 1851 (Rudolf Ch.: Předehra k zasvěcení nového divadla na Kačině). V tomto vrcholném období divadelní aktivity na chotkovském panství (1848–69) bylo v rámci 59 divadelních večerů uvedeno 99 her, většinou německých veseloher, ale i českých her od J. N. Štěpánka a J. K. Tyla, na repertoáru byl i Schillerův Vilém Tell. Hlavním organizátorem a aktérem divadla byl v tomto období Ch. vnuk Rudolf Karel (1832–94), který sám napsal třináct divadelních her dochovaných v rukopise, kromě výše jmenovaných např. fragment tříaktové veselohry Die Eisenbahn [Železnice, 1845], jednoaktovka Der Landsjunker [Šlechtický statkář, Kačina 30. 12. 1849], Die Überraschung [Překvapení, Kačina 1. 1. 1849].

Prameny a literatura

NMd, sign. Č 8980: české a německé rkp. cedule divadla v Nových Dvorech, 1830–53; sign. Č 8928: rozepsané role z Nových Dvorů, datované 1830–53; SOA Praha, pobočka Benešov, RA Chotkové, kart. 35, inv. č. 566: soupis pozůstalosti Jana Rudolfa Ch. (mj. inventář divadla v Nových Dvorech); kart. 139, inv. č. 1960: dokumenty k pražskému divadlu 1798-1804; kart. 262, inv. č. 2586: rkp. her Rudolfa Karla Ch., soupis ⇒ Štěpán [= J. Kopecký] 1973. • J. Ledr-Leder: Chotkové, Kutná Hora 1886; P. Najman: Zámecký park ve Veltrusích, Praha 1955; O. Špecinger: Chotkovské Veltrusy, Slaný 1962; I. Vadlejchová [= J.Kopecký]: The Theatre of the Kačina Château, Inter­scaena’73, Acta Scaenographica (cizojazyčná řada) 3, 1973, č. 2, s. 20–27 (historie stavby divadla a jeho popis); Teatralia v zámecké knihovně na Kačině, ed. V. Štěpán [= J. Kopecký], Praha 1973; J. Pömerl: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě, DR, 1992, č. 4, s. 13. • Pouzar, Pouzar Almanach, Wurzbach


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 267–268

 

Autor: Vaňáč, MartinMašek, Petr