Bíza, Jan

Jan
Bíza
před polovinou 18. stol.
nejspíše Mšeno u Mělníka
okolo konce 18. stol.
asi Mšeno
pořadatel divadelních představení

Mšenský měšťan B. (z č. 153) dostal 1767 prostřednictvím místního faráře povolení ke stavbě čtrnácti kapliček křížové cesty ze Mšena ke kostelíku v blízkém Romanově. Podnětem mu byla obrázková knížka o křížové cestě, kterou si přivezl z pouti do Říma. Pro myšlenku získal vybrané sousedy a založil a vedl pašijovou inscenaci, která se pak konala každoročně o Velkém pátku od 1768 až do 1798, kdy ji zakázalo zemské gubernium. Toto dramatické procesí s představiteli pašijových postav, doprovázených velkým množstvím domácích i přespolních diváků, vycházelo od školy, kde stálo ­jeviště představující Getsemanskou zahradu, prošlo městem, kde byla postavena další jeviště, na nichž se odehrály výstupy u Kaifáše, ­Piláta a Heroda, a pokračovalo podle kapliček křížové cesty. Při každém ze čtrnácti zastavení byl zahrán výstup, odpovídající obrazu v kapličce. Byly pořízeny i zvláštní kostýmy, do ­nichž se účinkující oblékali v B. domě.

Text pašijové hry se nedochoval. Herecký projev i prožitek účinkujících byl, stejně jako v některých jiných pašijových hrách, naturalistický a drastický. Podle ústního podání např. představitel Ježíše, měšťan Papík, považoval za zásluhu, že svou roli dokončil zakrvácený a potlučený. Informace o třicetileté městské inscenaci zprostředkovala sdělení očitých svědků a příslušníků následné generace kolem poloviny 19. stol. Podobný průběh měla i pašijová hra z poloviny 18. stol. v německém Cvikově, ležícím nedaleko za hranicí Čech.

Literatura

K. Červenka: Památky města Mšena, Praha 1878, s. 126–132; V. Ron: Velkopáteční ­pašijová procesí, Český lid 80, 1992, s. 301.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 61

Autor: Ron, Vojtěch