Hartwigk, Christoph

Christoph
Hartwigk
16. stol.
16. stol.
loutkář

Uváděn též jako Harttwigk, Hartwig, Hardtwigt, Hardweck, Herdtwigk. – Byl měšťanem v saské Pirně. Prvé vystoupení je doloženo 8. a 9. listopadu 1579 na trutnovském zámku, kde předváděl pašije („passion mit bildwerk gespilet“). 1587 se ucházel o povolení k produkcím v Norimberku, 1595 žádal v Lüneburgu o povolení „pašijí s krásnými figurami“ a jmenoval 14 biblických scén, které prý předvádí, aby názorně podpořil slova Bible.

H. uváděl představení pašijových a biblických scén na přenosné scéně s mechanicky pohyblivými figurami, která byla v německy mluvících zemích známa pod názvem Himmelreich. Své produkce patrně doprovázel podle dobových zvyklostí zpěvem či mluveným komentářem a je považován za typického představitele tohoto druhu loutkového divadla. Po → H. Wirrem patří k prvním loutkářům působícím v českých zemích, kteří jsou na rozdíl od anonymní většiny známi jménem.

Literatura

Simon Hüttels Chronik der Stadt Trautenau (1484–1601), ed. L. Schlesinger, Prag 1881, s. 242; J. Bartoš: Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 7; H. R. Purschke: Puppenspiel und verwandte Künste in der Reichsstadt Nürnberg, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg (Nürnberg) 68, 1981, s. 221; O. Bernstengel: Sächsi­sches Wandermarionettentheater, Dresden–Basel 1995, s. 5; H. Jurkowski: A History of European Puppetry, London 1996, s. 75. • DČD I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 230

Autor: Dubská, Alice