Život bez chyby

Život bez chyby
tanec, balet

Balet o 1 dějství, libreto Vlasta Jindrová, hudba Václav Kučera. Novodobý apel o nebezpečí, kdy dokonalá organizace, věda a technika utvářejí společnost bez chyby a do vztahů proniká neporozumění i chlad. Pp. ND Praha 5. 5. 1980, choreografie a režie Jiří Blažek, dirigent František Belfín, výprava Josef Svoboda, kostýmy Josef Jelínek.

 

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 380–381