Zíbrt, Čeněk

Čeněk
Zíbrt
12. 10. 1864
Kostelec nad Vltavou
14. 2. 1932
Praha
historik, folklorista, publicista

Univerzitní profesor všeobecné kulturní historie na FF UK. Etnograf a bibliograf, ředitel knihovny Národního muzea, zakladatel národopisného časopisu Český lid aj. Jeho pojednání Jak se kdy v Čechách tancovalo (Praha 1895; Praha, KLHU 1960), Dějiny tance v Čechách II. (Praha KLHU 1960) aj. se stala základem české historie tance a přes řadu dnes již překonaných pasáží jsou ojedinělým souhrnným dílem oboru, které přináší ikonografické doklady archivních, rukopisných aj. materiálů. Taneční události území Čech a Moravy dal do souvislostí s kulturní historií evropského kontextu. Významné jsou jeho studie: Veselé chvíle v životě lidu českého (Světozor 1888), Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní (Praha, Jos. R. Vilímek 1899), Dějiny kroje v zemích českých od dob nejstarších až po války husitské (Praha, Šimáček 1892), Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku (Praha, Česká akademie 1894) aj.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 376