Zeljenka, Ilja

Ilja
Zeljenka
21. 7. 1932
Bratislava (Slovensko)
skladatel

Absolvoval skladbu 1957 na VŠMU v Bratislavě u J. Cikkera. Působil jako dramaturg Slovenské filharmonie 1957–61, 1961–68 byl lektorem Čsl. rozhlasu, externě vyučoval na VŠMU. V orchestrálních, komorních, sólových a vokálních dílech používal řadu nových kompozičních metod, pracoval s grafickou notací, aleatorikou, čtvrttónovým systémem, zvukem, elektronickými a elektroakustickými prostředky. Autor scénické a filmové hudby. Pro taneční scénu napsal balet ► Hrdina, jeho Musica slovaca byla tanečně inscenována P. Šmokem (PKB 1983, Plzeň 1997).

Literatura

Zeljenka Ilja in Encyklopedie dramatických umění Slovenska – díl M–Ž, Bratislava, Veda, SAV 1990


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 376