Zavřelová, Alena

Alena
Zavřelová
11. 7. 1922
Brno
tanečnice, choreografka, pedagožka

Žačka E. Bláhové, H. Jungmannové, J. Jeřábkové a L. Hyprové, v jejíž skupině tančila a vyučovala v její škole; základy klasického tance získala u M. A. Tymichové. Vyučovala novodobý tanec na hudebních školách, 1961–81 na TKB, taneční gymnastiku v ateliéru DIFA JAMU 1992–97.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 375