Zálešák, Cyril

Cyril
Zálešák
4. 2. 1920
Kuželov, okr. Hodonín
tanečník, choreograf, pedagog, scénárista

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Slovenské univerzity v Bratislavě 1945 (tělesná výchova, zeměpis). Pracoval v tělovýchovné sekci slovenského ministerstva školství a osvěty v Bratislavě 1945–49, jako odborník pro lidový tanec v Matici slovenské v Martině 1949–53 a ve Slovenském domě umělecké tvořivosti v Bratislavě 1953–80. Jako choreograf spolupracoval s ČSSPT, se soubory Břeclavan, Asenda Břeclav, Danaj a s bratislavským Technikem (1966–80). Scenárista a režisér folklorních festivalů, člen programové rady a senátu folklorního festivalu ve Strážnici. Jeden z autorů skladby Píseň o rodné zemi II. čs. spartakiády 1960. Publikoval statě o folklorním hnutí na Slovensku i na Moravě v Tanečních listech, Lidové tvořivosti, byl autorem samostatných prací: Horňácký odzemek a verbuňk, Bratislava, 1950; Pohronské tance, 1953; Zápisy lidových tanců, Bratislava, 1956; Lidové tance na Slovensku, Bratislava 1964; Folklorní hnutí na Slovensku, 1982. Pedagog VŠMU.

Literatura

Zálešák Cyril in Encyklopedie dramatických umění Slovenska – díl M–Ž, Bratislava, Veda, SAV 1990


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 373