Weidt, Jean

Jean
Weidt
7. 10. 1904
Hamburg (Německo)
29. 8. 1988
Berlín (Německo)

Hans Weidt. Žák S. Leedera. Představitel výrazového tance, vedoucí komunisticky orientované taneční skupiny Rote Tänzer. Jeho choreografický styl byl silně expresionistický, sociálně adresný, často používal masek. 1933 emigroval přes Moskvu, Paříž (Ballet Weidt) a Alžír. Hranice do Československé republiky přešel ilegálně pod jménem Serkin a pobýval zde v letech 1936 a 1937; vyvíjel rozsáhlou protifašistickou agitaci zejm. ve spolupráce s DDOČ. Uspořádal řadu vystoupení se skupinou amatérských tanečníků (později název Les Ballets dynamiques), např. v Osvobozeném divadle (1937). Jeho nejvýraznější choreografií bylo Pod mosty Paříže (1936). Po 2. světové válce působil ve Východním Berlíně, Schwerinu, Karl-Marx Stadtu/Chemnitz a jako baletní mistr Komické opery v Berlíně, kde mj. zopakoval titul Der Rote Tänzer (1968). Na mezinárodní baletní soutěži v Kodani 1947 získal 1. cenu za balet The Cell.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 368