Vzpoura

Vzpoura
tanec, balet

Baletní skeč o 1 dějství, libreto a hudba Bohuslav Martinů. Vzpoura tónů, které odmítají sloužit špatné hudbě: falešné hře na klavír, neupřímné milostné serenádě, pouličním zpěvákům, barové hudbě; usmíří je až národní píseň a inspirace skladatele. Pp. Brno 11. 2. 1928, choreografie Jaroslav Hladík, režisér Ota Zítek, dirigent František Neumann, výprava Eduard Milén; další provedení: ND Praha 1969, ch. J. Blažek; pod názvem Vzpoura not v Ostravě 1971, ch. E. Gabzdyl.

 

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 366–367