Vrchlická, Eva (Tanec)

Eva
Vrchlická
9. 6. 1911
Praha
tanečnice, herečka

Roz. Nevolová, provd. 1. Reimoserová, 2. Korbelářová. Žačka J. Nikolské, stáž v Paříži 1928–30 u O. Preobraženské. Angažmá: Rokoko 1926 (mj. partnerka J. Jenčíka), ND Praha 1930–39, Pražské dětské divadlo M. Mellanové 1940–46, Divadlo na Vinohradech 1941–46, Divadlo města Žižkova 1947/48, Divadlo filmového studia Praha 1948–51, Čs. cirkusy, lunaparky a varieté 1951–53, Realistické divadlo ZN 1954/55, Kladno 1955–57, ÚDČA Praha 1957–60. Od konce třicátých let pořádala taneční recitály a koncertní vystoupení s programem na hudbu D. Milhauda, K. Reinera a zejm. českých klasiků B. Smetany (Touha), L. Janáčka (Po zarostlém chodníčku/Sýček neodletěl), V. Nováka (Mládí/Čertovská polka), B. Martinů, A. Dvořáka, O. Jeremiáše (Marina), A. Háby. V ND Praha hrála mimické a menší činoherní role. Choreograficky spolupracovala na činoherních inscenacích zejm. s režisérem F. Salzerem. Vnučka básníka Jaroslava Vrchlického, dcera herečky Evy Vrchlické, manželka 1. Jana Reimosera, 2. Otomara Korbeláře.

Literatura

Jenčík, J.: Eva Vrchlická, tanečnice, Rozpravy Aventina, 1927–28 • šrm.: Vrchlická Eva in Postavy brněnského jeviště I., Státní divadlo v Brně 1984


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 364