Vogel, Jaroslav

Jaroslav
Vogel
11. 1. 1894
Plzeň
2. 2. 1970
Praha
skladatel, dirigent

Studoval soukromě u V. Nováka 1909–10, na hudební akademii v Mnichově u V. Glutha 1910–12, na Schola cantorum v Paříži u V. d’Indyho 1912–13, 1919 absolvoval pražskou konzervatoř u V. Nováka. 1913–14 korepetoval v ND Praha, 1914/15 a 1926/27 byl dirigentem v Plzni, 1919–23 dirigentem a 1927–43 šéfem opery v Ostravě, 1944–45 šéfem opery v Brně, 1946–47 dirigentem Čsl. rozhlasu v Praze. Jeho tvorba byla ovlivněna lidovými písněmi, zvl. z Těšínska. Při své šéfovské, dirigentské a dramaturgické praxi spolupracoval s řadou choreografů, např. v Ostravě se S. Machovem (Iris C. Notary, Čarodějná láska), s J. Häuslerem (Pokušení sv. Antonína, Pták Ohnivák, Nosáček). Autor baletu Dům u sedmi čertů (Ostrava 1919, ch. A. Viscusi). Nositel řádu práce 1953, zasloužilý umělec 1966.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 359