Voleská, Aneta

Aneta
Voleská
9. 5. 1947
Praha
tanečnice, pedagožka

Žačka Z. Zabylové, N. Sobotkové, O. Páskové, stáž u. J. P. Dobrinina, J. G. Čikvadzeho a M. T. Semjonova ve Velkém divadle v Moskvě 1966. Od 1954 tančila v dětských rolích a 1961–96 (od 1966 sólistka) byla v celoživotním angažmá v ND Praha. Talentovaná tanečnice s čistou klasickou technikou, kterou uplatnila především v adagiových partech a v rolích romantických, vyžadujících křehký, oduševnělý a citem prodchnutý projev; přesvědčivě tančila i úlohy dramatické a komediální. Z rolí: Milenka v Istar (1964), Mášenka v Louskáčkovi (1964), tit. role a Zlá sestra v Popelce (1965), Svanilda v Coppélii (1965), Nausikaá v Bloudění Odysseově (1969), tit. role v Giselle (1969) a v Signorině Gioventù (1970), Julie v Romeovi a Julii (1972), Kolombína v Karnevalu (1973), Růženka a Dobrá víla v Šípkové Růžence/Spící krasavici (1974), Čertice ve Stvoření světa (1976), Nymfa ve Faunově odpoledni (1976), Aegina ve Spartakovi (1976), Mefistofela v Doktoru Faustovi (1977), Marie v Bachčisarajské fontáně (1978), Kateřina v Kamenném kvítku (1981), Giulietta v Hoffmannových povídkách J. Offenbacha/J. Lanchberyho (1981), Amor v Donu Quijotovi (1986) aj. Účastnila se mezinárodní baletní soutěže ve Varně (1964, 1965, 1966). Působila jako baletní mistryně a pedagožka v AUS VN 1982–90, od 1990 vyučovala na TKP.

Literatura

Zasloužilá umělkyně Aneta Voleská, Taneční listy 1988, č. 6, 3. a 4. str. obálky • V. V.: Voleská Aneta in Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988

 


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 361