Vinarský

Vinarský
1. 1. 1921
Velké Holjaky (Ukrajina)
tanečník

Vl. jménem Miroslav Řízek. Žák M. Aubrechtové, J. Fuksy, R. Macharovského, artisty J. Králíka aj. Vystupoval většinou v tzv. akrobatickém páru se svou 1. a 2. manželkou (Eleonorou a Libuší jako 2 Vinarský, Duo Vinarský). V Laterně magice hostoval např. ve Variacích v části Krkolomná jízda (1963). Duo Vinarský vystupovalo do 1973 v evropských zábavních podnicích.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 354